Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty

Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału - muszę Cię ostrzec - będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni. -Abraham Maslow


jeśli-z-premedytacją-planujesz-by-nie-wykorzystać-w-peł-swojego-potencjału-muszę-cię-ostrzec-będziesz-nieszczęśliwy-do-końca-swoich
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. -Soren Aabye Kierkegaard


pan-bóg-nigdy-nie-opuszcza-swojego-stworzenia-to-raczej-człowiek-porzuca-swojego-stwórcę
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: pełni swobody szczerze mówią i milczą w pełni kochani  -Cykam


peł-swobody-szczerze-mówią-i milczą-w-peł-kochani 
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi. -Milan Kundera


człowiek-może-być-w peł-sobą-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest w peł-pośród-in­nych-ludzi
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Nałóg to dowód człowieczeństwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Przekraczać granice dobrego smaku to obraza człowieczeństwa. -Blaise Pascal


przekraczać-granice-dobrego-smaku-to-obraza-człowieczeństwa
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Być rezolutnym, do­meną człowieczeństwa. Współczes­ność uczy. -Cykam


być-rezolutnym-do­meną-człowieczeństwa-współczes­ność-uczy
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Na­gość jest szatą człowieczeństwa. in­sp. niez­dro­we tren­dy XXI w. -filutka


na­gość-jest szatą-człowieczeństwa-in­sp-niez­dro­we tren­dy-xxi-w
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Sa­mot­ność jest la­tar­nią na ska­lis­tym cyp­lu człowieczeństwa. -Roman Brandstaetter


sa­­ność-jest ­tar­ą-na ska­lis­tym-cyp­lu-człowieczeństwa
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Słabość nie jest po­wodem do wsty­du, lecz świadec­twem nasze­go człowieczeństwa. -Papużka


słabość-nie jest po­wodem-do wsty­-lecz-świadec­twem-nasze­go-człowieczeństwa
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Czasem zdarzają się takie cuda czy wybryki natury - rodzi się dziecko o wysokim gatunku człowieczeństwa. -Anna Kowalska


czasem-zdarzają-ę-takie-cuda-czy-wybryki-natury-rodzi-ę-dziecko-o-wysokim-gatunku-człowieczeństwa
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Szkół, gdzie by mógł uczyć się człowiek swego człowieczeństwa nie ma na świecie i pewnie nigdy nie będzie. -Emil Zegadłowicz


szkół-gdzie-by-mógł-uczyć-ę-człowiek-swego-człowieczeństwa-nie-na-świecie-i-pewnie-nigdy-nie-będzie
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Znasz hasło do swojego wnętrza? -Stanisław Jerzy Lec


Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Ty bądź pierwszym Adamem swojego imienia. -Elżbieta Drużbacka


Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. -Henri Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia.  -Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia-
Pełni Swojego Człowieczeństwa Cytaty: Nikt nie może uciec od swojego przeznaczenia. -Demostenes


nikt-nie-może-uciec-od-swojego-przeznaczenia