Pełni Swojego Cytaty

Pełni Swojego Cytaty: Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału - muszę Cię ostrzec - będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni. -Abraham Maslow


jeśli-z-premedytacją-planujesz-by-nie-wykorzystać-w-peł-swojego-potencjału-muszę-cię-ostrzec-będziesz-nieszczęśliwy-do-końca-swoich
Pełni Swojego Cytaty: Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Pełni Swojego Cytaty: Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. -Soren Aabye Kierkegaard


pan-bóg-nigdy-nie-opuszcza-swojego-stworzenia-to-raczej-człowiek-porzuca-swojego-stwórcę
Pełni Swojego Cytaty: pełni swobody szczerze mówią i milczą w pełni kochani  -Cykam


peł-swobody-szczerze-mówią-i milczą-w-peł-kochani 
Pełni Swojego Cytaty: Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi. -Milan Kundera


człowiek-może-być-w peł-sobą-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest w peł-pośród-in­nych-ludzi
Pełni Swojego Cytaty: Znasz hasło do swojego wnętrza? -Stanisław Jerzy Lec


Pełni Swojego Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia.  -Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia-
Pełni Swojego Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. -Henri Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia
Pełni Swojego Cytaty: Ty bądź pierwszym Adamem swojego imienia. -Elżbieta Drużbacka


Pełni Swojego Cytaty: Kocham go jak bra­ta, ale nie swojego. -Woody Allen


kocham-go jak bra­-ale-nie swojego
Pełni Swojego Cytaty: Człowiek umiera zawsze na końcu swojego życia. -Dawid J. Hermet


człowiek-umiera-zawsze-na-końcu-swojego-życia
Pełni Swojego Cytaty: Nikt nie może uciec od swojego przeznaczenia. -Demostenes


nikt-nie-może-uciec-od-swojego-przeznaczenia
Pełni Swojego Cytaty: Zbawienie jest nieubłagane: żąda swojego krzyża. -Anna Jokai


zbawienie-jest-nieubłagane-żąda-swojego-krzyża
Pełni Swojego Cytaty: Nie zmieniamy swojego zdania, tylko wyrazy w szyku. -Anonim


nie-zmieniamy-swojego-zdania-tylko-wyrazy-w-szyku
Pełni Swojego Cytaty: Miej zawsze przed oczami koniec swojego życia. -Solon


miej-zawsze-przed-oczami-koniec-swojego-życia
Pełni Swojego Cytaty: Ludzie pełni są ludzi. -Ludwig Andreas Feuerbach


Pełni Swojego Cytaty: Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie


usuń-ze-swojego-słownika-słowo-problem-i-zastąp-słowem-wyzwanie
Pełni Swojego Cytaty: Kobieta jest taką dla swojego męża jaką on ją uczynił. -Anonim


kobieta-jest-taką-dla-swojego-męża-jaką-on-ją-uczynił