Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty

Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać. -Amadeo Modigliani


ry­sować-to po­siadać- to akt-poz­na­nia-pew­niej­szy-i głębszy-ż-seks-­dynie-marze­nia-lub-śmierć-mogą-mu dorównać
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Lep­szy los niepew­ny jak ba­bie la­to niż pew­ny jak szubiennica. -Piotr Szreniawski


lep­szy-los-niepew­ny-jak ba­bie-­to-ż-pew­ny-jak szubiennica
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Nadzieje uczo­nych są pew­niej­sze niż bo­gac­twa nieuków. -Demokryt


nadzieje-uczo­nych-są pew­niej­sze-ż-bo­gac­twa-nieuków
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia


uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.


im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach. -Irysowa


sil­niej­szy-jest ten-kto-zbiera-podziw-ż-ten-co sieje-strach
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Idealis­ta - to człowiek, który zauważyw­szy, że róża pachnie ład­niej od ka­pus­ty, wnios­ku­je stąd, że będzie z niej także lep­sza zupa. -Henry Louis Mencken


idealis­- to człowiek-który-zauważyw­szy-że róża-pachnie-ład­niej-od ka­pus­ty-wnios­ku­-stąd-że będzie-z niej-także-lep­sza
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Roz­myślaj nad życiem nocą, po­nieważ w no­cy umysł ludzki staję się lot­niej­szy, bar­dziej ot­warty, niż za dnia. Sku­pia się na rzeczach ważnych. -Mateusz Piecki Schizoidalny


roz­myślaj-nad-życiem-nocą-po­nieważ-w no­cy-umysł-ludzki-staję ę-lot­niej­szy-bar­dziej-ot­warty-ż-za dnia-sku­pia ę
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Egza­miny na­pełniają lękiem każde­go, na­wet dob­rze przy­goto­wane­go, po­nieważ najgłup­szy może za­pytać o więcej, niż najmądrzej­szy jest w sta­nie odpowiedzieć. -Charles Caleb Colton


Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!  -Silvidian


Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Zi­ma to naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nych rzeczy  -Intryga


zi­-to naj­lep­szy-ok­res-na prze­myś­nie-pew­nych-rzeczy 
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: głębszy sens życia ta­jem­nicą dla wszystkich osob­li­wy cud  -Cykam


głębszy-sens-życia-­jem­nicą-dla-wszystkich-osob­li­wy-cud 
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane. -doorka


najza­baw­niej­sze-w ludziach-jest to-że będąc-młody­mi-marzą-o tym-aby być-star­szy­mi-a będąc-star­szy­mi-chcą-być-młod­
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Sil­niej­szy zaw­sze ma rację. -Jean La Fontaine


Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Nie możesz być sil­niej­szy od przeznaczenia. -Eurypides


nie-możesz-być-sil­niej­szy-od przeznaczenia
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław


naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
Pew­niej­szy I głębszy Niż Cytaty: Głup­com na­leżałoby wy­myślić trud­niej­szy sposób rozmnażania. -Tadeusz Gicgier


głup­com-na­żałoby-wy­myślić-trud­niej­szy-sposób-rozmnażania