Pewne Na Tym świecie Cytaty

Pewne Na Tym świecie Cytaty: Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy. -Georges Bataille


nie-jesteśmy-wszystkim-i-naprawdę-tylko-dwie-rzeczy-są-pewne-na-tym-świecie-pierwsza-właśnie-i-druga-że-umrzemy
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski


Pewne Na Tym świecie Cytaty: Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich. -Anonim


Pewne Na Tym świecie Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura


kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Chciałabym z Tobą po­roz­ma­wiać, pośmiać się, przy­tulić, naj­gor­sze w tym wszys­tkim jest to, że Ciebie na tym świecie już nie ma... Tęsknie A.[*]  -AnDree


chciałabym-z tobą-po­roz­­wiać-pośmiać-ę-przy­tulić-naj­gor­sze-w tym-wszys­tkim-jest to-że ciebie-na tym-świecie-już-nie 
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Pogódź z tym, że na świecie nie ma sprawiedliwości. -Richard Carlson


pogódź-z-tym-że-na-świecie-nie-sprawiedliwoś
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Skłonni jesteśmy przywiązywać niezmierną wagę do wszystkiego, w czym sami uczestniczymy, i co bywa codziennym udziałem ludzi takich jak my. Nasza próżność nadaje tym rzeczom szczególnie zaszczytne miejsce wśród spraw dziejących się na tym świecie. -Montesquieu


Pewne Na Tym świecie Cytaty: Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. -Rabindranath Tagore


Żyjemy-na-tym-świecie-dotąd-dopóki-kochamy
Pewne Na Tym świecie Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański


Pewne Na Tym świecie Cytaty: Ręcz za ko­goś, a nie­szczęście pewne. -Chilion


ręcz-za ko­goś-a nie­szczęście-pewne
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Na tym świecie wszystko skazane jest na krótki żywot. -Paulo Coelho


na-tym-świecie-wszystko-skazane-jest-na-krótki-żywot
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. -Diogenet


czym-jest-dusza-w-ciele-tym-są-w-świecie-chrześcijanie
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Są pewne wydatki, których najlepiej nie wpisywać. -Henryk Ibsen


są-pewne-wydatki-których-najlepiej-nie-wpisywać
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Małe zwycięstwa są pewne. Wielkie zawsze wątpliwe. -Anna Jokai


małe-zwycięstwa-są-pewne-wielkie-zawsze-wątpliwe
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Jest miara we wszystkim, są w końcu pewne granice. -Horacy


jest-miara-we-wszystkim-są-w-końcu-pewne-granice
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Pewne powikłania społeczne wymagają specyficznych leków. -Archibald Joseph Cronin


pewne-powikłania-społeczne-wymagają-specyficznych-leków
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Niejed­nej ko­biecie źle się żyje na tym świecie. -Bujak Bogusław


niejed­nej-ko­biecie-ź ę-żyje-na tym-świecie
Pewne Na Tym świecie Cytaty: Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/  -Majka_Majdan


ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu