Piórem Na wylot Krwią Cytaty

Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


Piórem Na wylot Krwią Cytaty: O lekarzu świadczy opinia chorych, o nauczycielu – uczniów. A o człowieku posługującym się zawodowo piórem – czytelników. Debiutowałem jako dwudziestoletni dziennikarz w katolickiej prasie w podziemiu niepodległościowym w latach II Wojny Światowej, a mając lat dwadzieścia dwa – także w prasie Armii Krajowej. Pracuję więc piórem już prawie sześćdziesiąt pięć lat. Napisałem sporo rzeczy [...] -Władysław Bartoszewski


Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Moją krwią Ścieka wnętrze Otaczające­go świata Powłoki ludzkie Pa­dają na kolana Żywiąc się krwią Wiernej Przy­kutej do swoich Lęków i grzechów Brud­nych, klęczy Przy­kuta do grzechów Kona Pośród ciał pokonanych demonów  -Angel Des Penseurs


Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Nie dostaliśmy życia po to, by poznać się na wylot, lecz by sobie nawzajem pomagać. -Peter de Vries


nie-dostaliśmy-życia-po-to-by-poznać-ę-na-wylot-lecz-by-sobie-nawzajem-pomagać
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Jeśli ktoś ma zam­knięte oczy, niełat­wo jest przej­rzeć go na wylot. -Ken Kesey


jeśli-ktoś- zam­knięte-oczy-niełat­wo-jest przej­rzeć-go na wylot
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Jes­tem poetką... Każdy mój gest do­daje no­wy wers, w tym poema­cie uniesień. Pal­cem, ni­by piórem prze­mie­rzam nierówną fak­turę ciała, roz­budzając wyob­raźnię odbiorcy. Do­daję no­we wątki, by głòwny bo­hater utworu dał się por­wać ekstazie... Ry­suję piórem dwie smukłe linie, które zmie­rzają do wspólne­go punktu, by złączyć się w jedną. I znów liczne me­tafo­ry chwili, wstępują na wyżyny swo­jej wytworności, kun­szt ar­tystyczny przechodzi w no­wy wymiar. I tyl­ko my wiemy, że jest to poez­ja niema, żad­ne słowa nie wy­rażą naszej rozkoszy. -Martini2726


Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Krwią i żelazem. -Otto von Bismarck


Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Perwersja: podpisywać cyrograf cudzą krwią. -Anonim


perwersja-podpisywać-cyrograf-cudzą-krwią
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Pisz krwią, a dowiesz się, ze krew jest duchem. -Friedrich Nietzsche


Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Idea rośnie przede wszystkim krwią swoich ofiar. -Maria Dąbrowska


idea-rośnie-przede-wszystkim-krwią-swoich-ofiar
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony Natury: ani ja już przebywać na ziemi Więcej będę; a więtszy nad zazdrość, ludnemi Miasty wzgardzę(...). -Jan Kochanowski


niezwykłym-i-nie-leda-piórem-opatrzony-polecę-precz-poeta-ze-dwojej-złożony-natury-ani-ja-już-przebywać-na-ziemi-więcej-będę-a-więtszy-nad
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Od umiejętności władającego piórem zależy czy się obnaża, czy się w pancerz zakuwa. -Felicja Stendingowa


od-umiejętnoś-władającego-piórem-zależy-czy-ę-obnaża-czy-ę-w-pancerz-zakuwa
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Z wszystkiego, co kiedykolwiek napisano, lubię tylko to, co autor napisał własną krwią. -Fryderyk Nietzsche


z-wszystkiego-co-kiedykolwiek-napisano-lubię-tylko-to-co-autor-napisał-własną-krwią
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Z wszystkiego co kiedykolwiek zostało napisane lubię tylko to co autor napisał własną krwią. -Friedrich Nietzsche


z-wszystkiego-co-kiedykolwiek-zostało-napisane-lubię-tylko-to-co-autor-napisał-własną-krwią
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. -George Gordon Byron


walka-o-wolność-gdy-ę-raz-zaczyna-z-ojca-krwią-spada-dziedzictwem-na-syna
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Rzadko na moich wargach - Niech dziś to warga ma wyzna - Jawi się krwią przepojony, Najdroższy wyraz: Ojczyzna. -Jan Kasprowicz


rzadko-na-moich-wargach-niech-dziś-to-warga-wyzna-jawi-ę-krwią-przepojony-najdroższy-wyraz-ojczyzna
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: moją krwią powypisane modlitwy w ka­picach przy drogach wołanie o  pomoc i zrozumienie niero­zumienie świata trwogą do Boga  -Angel Des Penseurs


moją-krwią-powypisane-modlitwy-w-ka­picach-przy-drogach-wołanie-o -pomoc-i-zrozumienie-niero­zumienie-świata-trwogą-do boga 
Piórem Na wylot Krwią Cytaty: Gleba jest biała noc błękitna I broczy krwią ukrzyżowanie Gdy męką krwawą rany kwitną Żołnierza Ziemi Obiecanej -Guillaume Apollinaire


gleba-jest-biała-noc-błękitna-i-broczy-krwią-ukrzyżowanie-gdy-męką-krwawą-rany-kwitną-Żołnierza-ziemi-obiecanej