Pięć Komputerów Cytaty

Pięć Komputerów Cytaty: Oceniam potrzeby światowego rynku na około pięć komputerów. -Thomas Watson


oceniam-potrzeby-światowego-rynku-na-około-pięć-komputerów
Pięć Komputerów Cytaty: Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. -Jan Twardowski


Pięć Komputerów Cytaty: Nie ro­zumiesz? Masz cier­pieć. Cier­pieć jak nikt in­ny na tym ok­rutnym świecie. Wy­myśliłeś so­bie krainę w której is­tnieje tyl­ko dob­ro, a ja ideal­nie ją zniszczę. Byłeś z inną gdy ja umierałam dla Ciebie w imię Twoich za­sad. Te­raz ty cierp według moich. Nig­dy nie zaz­naj ul­gi w bólu. -Ewerina


Pięć Komputerów Cytaty: Na­wet śle­piec zauważy kłamstwo. -opuszczona


na­wet-ś­piec-zauważy-kłamstwo
Pięć Komputerów Cytaty: Pi­jak kieru­je wzrok na kieliszek, ku­piec na kieszeń. -Talmud


pi­jak-kieru­-wzrok-na kieliszek-ku­piec-na kieszeń
Pięć Komputerów Cytaty: Ludzie są jak kwiaty - pięć milionów narcyzów. -Urszula Zybura


ludzie-są-jak-kwiaty-pięć-milionów-narcyzów
Pięć Komputerów Cytaty: Nie można cier­pieć za to, za co by się chciało. -Jean-Paul Sartre


nie-można-cier­pieć-za to-za co by ę-chciało
Pięć Komputerów Cytaty: Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. -Wojciech Młynarski


Pięć Komputerów Cytaty: Piec jest ta­ki, jak ten kto do niego dokłada. -filutka


piec-jest ­ki-jak ten-kto-do niego-dokłada
Pięć Komputerów Cytaty: Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. -Magdalena Samozwaniec


Pięć Komputerów Cytaty: Pięć minut rozmowy z durniem wystarczy, by zidiocieć na rok. -Ben Akiba


pięć-minut-rozmowy-z-durniem-wystarczy-by-zidiocieć-na-rok
Pięć Komputerów Cytaty: Cier­pieć nies­pra­wied­li­wie to pożyczać Bogu. -Raoul Follereau


cier­pieć-nies­pra­wied­li­wie-to pożyczać-bogu
Pięć Komputerów Cytaty: Cier­pieć za miłość to obo­wiązek, umierać za nią to zaszczyt. -szopek123


cier­pieć-za miłość-to obo­wiązek-umierać-za ą-to zaszczyt
Pięć Komputerów Cytaty: Dziew­czy­na to piec, w którym po­woli pie­cze się baba. -Magdalena Samozwaniec


dziew­czy­na-to piec-w którym po­woli-pie­cze ę-baba
Pięć Komputerów Cytaty: Gaduła nim coś powie, mówi najpierw przez pięć minut. -Henri Stendhal


gaduła-nim-coś-powie-mówi-najpierw-przez-pięć-minut
Pięć Komputerów Cytaty: Cza­sem by­wa tak Że za­miast ciepło dawać Piec nam je odbiera  -Taiyono Kudarashi


cza­sem-by­wa-tak-Że-za­miast-ciepło-dawać-piec-nam- odbiera 
Pięć Komputerów Cytaty: Na swoją dobrą opinię musimy pracować 20 lat. Wystarczy pięć minut, by ją utracić. -Warren Buffet


na-swoją-dobrą-opinię-musimy-pracować-20-lat-wystarczy-pięć-minut-by-ją-utracić
Pięć Komputerów Cytaty: Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy. -Devin


le­piej-siebie-strzec-ż-po­tem-cier­pieć-z włas­nej-winy