Pięćdziesiąt Cytaty

Pięćdziesiąt Cytaty: Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć. -James Frey


Pięćdziesiąt Cytaty: Spał lat pięćdziesiąt; potem się dziwi, że drzewa porosły. -Aleksander Fredro


spał-lat-pięćdziesiąt-potem-ę-dziwi-że-drzewa-porosły
Pięćdziesiąt Cytaty: Jeśli pięćdziesiąt milionów ludzi mówi głupstwa, nie przestają one być głupstwami. -Bertrand Russell


jeśli-pięćdziesiąt-milionów-ludzi-mówi-głupstwa-nie-przestają-one-być-głupstwami
Pięćdziesiąt Cytaty: Mogę udo­wod­nić, że zdol­ny jes­tem w tej chwi­li bez mrug­nięcia przyjąć pięćdziesiąt ty­sięcy dolarów. -Salvador Dalí


mogę-udo­wod­ć-że zdol­ny-jes­tem-w tej chwi­li-bez-mrug­ęcia-przyjąć-pięćdziesiąt-ty­ęcy-dolarów
Pięćdziesiąt Cytaty: Nie za pięćdziesiąt, nie za lat sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy. -Stefan Starzyński


nie-za-pięćdziesiąt-nie-za-lat-sto-lecz-dziś-warszawa-broniąca-honoru-polski-jest-u-szczytu-swej-wielkoś-i-sławy
Pięćdziesiąt Cytaty: Jes­teśmy pięćdziesiąt al­bo sto lat za kra­jami roz­wi­nięty­mi. Mu­simy po­konać ten dys­tans w ciągu dziesięciu lat. Al­bo zro­bimy to, al­bo nas zniszczą. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Pięćdziesiąt Cytaty: Istnieje na przykład pięćdziesiąt sposobów wypowiedzenia słowa


istnieje-na-przykład-pięćdziesiąt-sposobów-wypowiedzenia-słowa-tak-i-pięćset-sposobów-wypowiedzenia-nie-lecz-jest-tylko-jeden-sposób-ich