Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty

Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek


z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99


Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche


piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz


Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia. -Jean Jacques Rousseau


jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka


blis­kość-jakże-da­leka- 
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia. -aniolupadly181010


Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?. -Giovanni Ciacorno di Singalt


Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.   -Moon G


Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein


Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Artysta jest twórcą piękna. -Oscar Wilde


artysta-jest-twórcą-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna rzecz to wieczna przyjemność. -John Keats


piękna-rzecz-to-wieczna-przyjemność
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Miłość ostatnia to przeczucie piękna. -Jan Twardowski


miłość-ostatnia-to-przeczucie-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Szklanki i piękna dziewczyna zawsze są w niebezpieczeństwie. -Miguel de Cervantes


szklanki-i-piękna-dziewczyna-zawsze-są-w-niebezpieczeństwie
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Bóg stworzył miłość. Jest piękna. -Irving Stone


bóg-stworzył-miłość-jest-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Nie ma większego piękna nad życie. -John Ruskin


Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Rzecz piękna jest radością wieczną. -John Keats


rzecz-piękna-jest-radośą-wieczną
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Szklanki i piękna kobieta zawsze są w niebezpieczeństwie. -Miguel de Cervantes


szklanki-i-piękna-kobieta-zawsze-są-w-niebezpieczeństwie