Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek
z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche
piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia. -Jean Jacques Rousseau
jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka
blis­kość-jakże-da­leka- 
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia. -aniolupadly181010
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?. -Giovanni Ciacorno di Singalt
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.   -Moon G
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Artysta jest twórcą piękna. -Oscar Wilde
artysta-jest-twórcą-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna rzecz to wieczna przyjemność. -John Keats
piękna-rzecz-to-wieczna-przyjemność
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Miłość ostatnia to przeczucie piękna. -Jan Twardowski
miłość-ostatnia-to-przeczucie-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Szklanki i piękna dziewczyna zawsze są w niebezpieczeństwie. -Miguel de Cervantes
szklanki-i-piękna-dziewczyna-zawsze-są-w-niebezpieczeństwie
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Bóg stworzył miłość. Jest piękna. -Irving Stone
bóg-stworzył-miłość-jest-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Nie ma większego piękna nad życie. -John Ruskin
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Rzecz piękna jest radością wieczną. -John Keats
rzecz-piękna-jest-radośą-wieczną
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Szklanki i piękna kobieta zawsze są w niebezpieczeństwie. -Miguel de Cervantes
szklanki-i-piękna-kobieta-zawsze-są-w-niebezpieczeństwie
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski
bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna pogoda. Spląta­ni uczuciami. Chodźmy na spacer. -PINGWINIOWATY
piękna-pogoda-splą­-uczuciami-chodźmy-na spacer
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna to rzecz, kiedy można z kimś pomilczeć. -Kurt Tucholsky
piękna-to-rzecz-kiedy-można-z-kimś-pomilczeć
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Trwaj (chwi­lo), jes­teś tak piękna!  -Johann Wolfgang Goethe
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Pogoń za piękną kobietą jest zawsze podniecająca. -Oscar Wilde
pogoń-za-piękną-kobietą-jest-zawsze-podniecająca
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Po uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Szklan­ki i piękna dziew­czy­na zaw­sze są w niebezpieczeństwie. -Saavedra Miguel de Cervantes
szklan­ki-i piękna-dziew­czy­na-zaw­sze-są w niebezpieczeństwie
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu! -Henryk Sienkiewicz
co-to-za-piękna-dola-kobieca-być-sercem-wielkiego-dzwonu
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna, chociaż biedna dziewczyna, już ma swój posag. -Apulejusz
piękna-chociaż-biedna-dziewczyna-już-swój-posag
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: W ciem­ności nie zauważam piękna Twoich oczu. -MyslacaWierszem
w ciem­noś-nie zauważam-piękna-twoich-oczu
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Przy­roda zaw­sze jest piękna, na­wet we łzach. -Jerome Klapka
przy­roda-zaw­sze-jest piękna-na­wet-we łzach
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: budzi nad ranem gorąca myśl o tobie ru­mieniec piękna  -Deszcz
budzi-nad-ranem-gorąca-myśl-o tobie-ru­mieniec-piękna 
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Ka­wa nig­dy nie może być za moc­na, a piękna ko­bieta - za słaba. -Jerzy Andrzejewski
ka­wa-nig­dy-nie może-być-za moc­na-a piękna-ko­bieta- za słaba
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Kobieta piękna jest jak woń dojrzałych poziomek w słońcu. -Romain Rolland
kobieta-piękna-jest-jak-woń-dojrzałych-poziomek-w-słońcu
Piękna Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: W duszy człowieka jest ty­le piękna, że bez wsty­du po­winien ją ujawniać. -Mikołaj Gogol
w duszy-człowieka-jest ty­-piękna-że bez-wsty­-po­winien-ją ujawniać