Piękno Na To Jest Cytaty

Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci


piękno-rzeczy-śmiertelnych-mija-lecz-nie-piękno-sztuki
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci


piękno-rzeczy-śmier­telnych-mi­ja-lecz-nie piękno-sztuki
Piękno Na To Jest Cytaty: Cho­ciaż praw­da to piękno, jed­nakże piękno nie mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Piękno Na To Jest Cytaty: Tak, piękno ko­biety to piękne piękno, ale nietrwałe. -Johann Nestroy


tak-piękno-ko­biety-to piękne-piękno-ale-nietrwałe
Piękno Na To Jest Cytaty: Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. -Bertrand Russell


matematyka-zawiera-w-sobie-nie-tylko-prawdę-ale-i-najwyższe-piękno-piękno-chłodne-i-surowe-podobne-do-piękna-rzeźby
Piękno Na To Jest Cytaty: Kształtem miłości piękno jest. -Cyprian Kamil Norwid


Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno jest formą dobroci. -Helen Keller Adams


Piękno Na To Jest Cytaty: Uk­ry­te piękno jest lep­sze od jawnego. -Heraklit z Efezu


uk­ry­te-piękno-jest lep­sze-od jawnego
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin


piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
Piękno Na To Jest Cytaty: Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy. -Michel Quoist


prawdziwe-piękno-jest-odblaskiem-duszy
Piękno Na To Jest Cytaty: Ukryte piękno jest lepsze od jawnego. -Heraklit z Efezu


Piękno Na To Jest Cytaty: W śmierci jest niewinne i naturalne piękno. -Anonim


w-śmierci-jest-niewinne-i-naturalne-piękno
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno jest filarem duchowej egzystencji człowieka. -Irina Griekowa


piękno-jest-filarem-duchowej-egzystencji-człowieka
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle. -Khalil Gibran


piękno-jest-wiecznośą-przeglądającą-ę-w-zwierciadle
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno jest jedynym miernikiem wolności człowieka. -Nikos Kazantzakis


piękno-jest-jedynym-miernikiem-wolnoś-człowieka
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń. -Salvador Dali


piękno-jest-tylko-sumą-świadomoś-naszych-zboczeń
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie. -Sokrates


piękno-jest ­dyną-rzeczą-boską-i widzialną-jednocześnie
Piękno Na To Jest Cytaty: Piękno na to jest, by zachwycało - do pracy Praca, by się zmartwychwstało. -Cyprian Kamil Norwid


piękno-na-to-jest-by-zachwycało-do-pracy-praca-by-ę-zmartwychwstało