Piękności I Postaci Cytaty

Piękności I Postaci Cytaty: Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób. -David Hume


miłość-jest-niespokojną-i-niecierpliwą-namiętnośą-kapryśna-i-zmienna-powstająca-nagle-z-niczego-na-widok-czyjejś-pięknoś-i-postaci
Piękności I Postaci Cytaty: Piękności często towarzyszy ciemnota. -Baltazar Gracian Y Morales


Piękności I Postaci Cytaty: Sława jest promieniowaniem piękności. -Henryk Elzenberg


Piękności I Postaci Cytaty: Piękności często to­warzyszy ciemnota. -Baltasar Gracian y Morales


Piękności I Postaci Cytaty: Miłość jest pożądaniem piękności. -Łukasz Górnicki


Piękności I Postaci Cytaty: Miłość to stosunek ducha do piękności. -Zygmunt Krasiński


Piękności I Postaci Cytaty: Sława jest pro­mieniowa­niem piękności. -Henryk Elzenberg


sława-jest pro­mieniowa­niem-pięknoś
Piękności I Postaci Cytaty: Nic mi, świecie, piękności twej zmącić niezdolne!  -Leopold Staff


nic-mi-świecie-pięknoś-twej-zmąć-niezdolne 
Piękności I Postaci Cytaty: Wyobrażeniem wzniosłości jest płeć męska, żeńska zaś - piękności. -Emanuel Kant


wyobrażeniem-wzniosłoś-jest-płeć-męska-żeńska-zaś-pięknoś
Piękności I Postaci Cytaty: Miłość objawia się w niezmierzonym bogactwie postaci. -Jose Ortega Y Gasset


miłość-objawia-ę-w-niezmierzonym-bogactwie-postaci
Piękności I Postaci Cytaty: Gdy szpetnie podglądamy piękność, coś z naszego wzroku osiada jednak na piękności. -Witold Gombrowicz


gdy-szpetnie-podglądamy-piękność-coś-z-naszego-wzroku-osiada-jednak-na-pięknoś
Piękności I Postaci Cytaty: Kobieta nie powinna ukrywać swej piękności do tego stopnia, by utracić ludzki wygląd. -Pola Negri


kobieta-nie-powinna-ukrywać-swej-pięknoś-do-tego-stopnia-by-utracić-ludzki-wygląd
Piękności I Postaci Cytaty: Każdy akt życzliwości niesie z sobą nagrodę w postaci pozytywnych emocji. -Anonim


każdy-akt-życzliwoś-niesie-z-sobą-nagrodę-w-postaci-pozytywnych-emocji
Piękności I Postaci Cytaty: Sława ojców przechodzi na dzieci w postaci wysoko podniesionych głów i zdecydowanych gestów. -Zofia Kucówna


sława-ojców-przechodzi-na-dzieci-w-postaci-wysoko-podniesionych-głów-i-zdecydowanych-gestów
Piękności I Postaci Cytaty: Nawet w epoce kamiena łupanego dążono do zmnejszana różnorodności postaci narzędzi kamennych. -Janusz Detrych


nawet-w-epoce-kamiena-łupanego-dążono-do-zmnejszana-różnorodnoś-postaci-narzędzi-kamennych
Piękności I Postaci Cytaty: Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci. -Lew Tołstoj


większość-życiowych-problemów-rozwiązuje-ę-jak-algebraiczne-równania-sprowadzaniem-do-najprostszej-postaci
Piękności I Postaci Cytaty: Wiadomo, że Jowisz uwiódł Europę w postaci byka, dlatego też wiele cieląt w niej widzimy. -Alojzy Żółkowski


wiadomo-że-jowisz-uwiódł-europę-w-postaci-byka-dlatego-też-wiele-cieląt-w-niej-widzimy
Piękności I Postaci Cytaty: Nieustanne starania obliczone na usuniecie cierpienia nie dają nic poza zmianą jego postaci. -Artur Schopenhauer


nieustanne-starania-obliczone-na-usuniecie-cierpienia-nie-dają-nic-poza-zmianą-jego-postaci