Piękny Księżyc Cytaty

Piękny Księżyc Cytaty: Ja­ko księżyc na niebie, tak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają, by maleć. -Zygmunt Krasiński


ja­ko-księżyc-na niebie-tak-dzieje-na­rodów-na ziemi-wzras­tają-by maleć
Piękny Księżyc Cytaty: Jako księżyc na niebie, tak dzieje narodów na ziemi wzrastają, by maleć. -Zygmunt Krasiński


jako-księżyc-na-niebie-tak-dzieje-narodów-na-ziemi-wzrastają-by-maleć
Piękny Księżyc Cytaty: Us­ta całowa­ne nie tracą uro­ku, ale od­na­wiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


us­-całowa­ne-nie tracą-uro­ku-ale-od­na­wiają ę-jak księżyc
Piękny Księżyc Cytaty: Choć ludzie są różni, w su­mie człowiek jest piękny. -Władysław Grzeszczyk


choć-ludzie-są róż-w su­mie-człowiek-jest piękny
Piękny Księżyc Cytaty: Usta całowane nie tracą uroku, ale odnawiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


usta-całowane-nie-tracą-uroku-ale-odnawiają-ę-jak-księżyc
Piękny Księżyc Cytaty: Gdy będziesz smutny jak księżyc na niebie, przypomnij sobie, że ja kocham Ciebie. -Anonim


gdy-będziesz-smutny-jak-księżyc-na-niebie-przypomnij-sobie-że-ja-kocham-ciebie
Piękny Księżyc Cytaty: Ja­kiż piękny jest świat i ja­kie szka­rad­ne są labirynty. -Umberto Eco


ja­kiż-piękny-jest świat-i ja­kie-szka­rad­ne-są labirynty
Piękny Księżyc Cytaty: Najczęstszy ludzki błąd - nie przewidzieć burzy w piękny czas. -Niccolo Machiavelli


najczęstszy-ludzki-błąd-nie-przewidzieć-burzy-w-piękny-czas
Piękny Księżyc Cytaty: Jeżeli poranek nie jest piękny, upiększ go swoim nastrojem. -H. Jackson Brown


jeżeli-poranek-nie-jest-piękny-upiększ-go-swoim-nastrojem
Piękny Księżyc Cytaty: W księżyc wpat­ry­wała się naiw­na dziewczyna, wierząc, że włas­nym światłem świeci. -MadeleineC


w księżyc-wpat­ry­wała ę-naiw­na-dziewczyna-wierząc-że włas­nym-światłem-świeci
Piękny Księżyc Cytaty: Od pocałunków mężczyzny usta kobiety nie bledną, raczej odnawiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


od-pocałunków-mężczyzny-usta-kobiety-nie-bledną-raczej-odnawiają-ę-jak-księżyc
Piękny Księżyc Cytaty: Świat może być piękny przy od­po­wienich bar­wach nieba. -AnDree


Świat-może-być-piękny-przy-od­po­wienich-bar­wach-nieba
Piękny Księżyc Cytaty: Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się na swój sposób piękny. -Zofia Nałkowska


wystarczy-zwróć-uwagę-na-człowieka-by-stał-ę-na-swój-sposób-piękny
Piękny Księżyc Cytaty: Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain


każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
Piękny Księżyc Cytaty: Za­bierz mnie na księżyc, umieść na jed­nej z gwiazd, a obiecuję pil­no­wać Cię na krok. -opuszczona


za­bierz-mnie-na księżyc-umieść-na jed­nej-z gwiazd-a obiecuję-pil­no­wać-cię-na krok
Piękny Księżyc Cytaty: Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście. -opuszczona


miałam-piękny-sen-nies­te­ty szyb­ko ę-skończył-a wraz-z nim-mo­-szczęście
Piękny Księżyc Cytaty: Każdy jest piękny na swój sposób...tak jak stworzył nas Bóg. -Charlotte22


każdy-jest piękny-na swój-sposóbtak-jak stworzył-nas-bóg
Piękny Księżyc Cytaty: Piękny pta­si trel Ape­tyczne morele Słoneczna kąpiel Krys­ty­na Sz. 07.02.2013r. -krysta


piękny-pta­-trel-ape­tyczne-morele-słoneczna-kąpiel-krys­ty­na-sz-07022013r