Pieśni Układając Cytaty

Pieśni Układając Cytaty: roz­grza­ny od­dech sklepienia do­tyka ciepłym spokojem spływa na ho­ryzont ma­lując niewy­raźnym żarem smu­tek w gorącym sercu który pochłonie słońce zmęczo­ne ka­wałkiem chleba po­sypie ok­ruszka­mi dnia idąc ku zasłużone­mu spoczynkowi ono za­raz będzie zasypiać a śle­pia nie przym­kną powiek pod natłokiem żywych myśli gwiaz­dy będą liczyć niczym ziaren­ka w klepsydrze w księżyco­wych objęciach oczy ut­rudzo­nego oczekiwania po­zamy­kają świer­szczo­we pieśni układając do snu tęskno­ty jutra  -Papużka


Pieśni Układając Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski


Pieśni Układając Cytaty: Pieśni żywych, to la­men­ty umarłych. -Christopher Paolini


Pieśni Układając Cytaty: Nie wyśpiewane pieśni są zawsze najpiękniejsze. -Henryk Ibsen


nie-wyśpiewane-pieś-są-zawsze-najpiękniejsze
Pieśni Układając Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Pieśni Układając Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czy­ny moje!  -Zygmunt Krasiński


Pieśni Układając Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czyny moje! -Zygmunt Krasiński


Pieśni Układając Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości. -Friedrich von Schiller


Pieśni Układając Cytaty: Na skrzydłach mojej pieśni, Luba, unoszę cię w dal. -Heinrich Heine


na-skrzydłach-mojej-pieś-luba-unoszę-ę-w-dal
Pieśni Układając Cytaty: Najpiękniejszymi w pieśni są cierpień wyznania. Znam nawet nieśmiertelne łkania. -Alfred Musset


najpiękniejszymi-w-pieś-są-cierpień-wyznania-znam-nawet-nieśmiertelne-łkania
Pieśni Układając Cytaty: O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. -Adam Mickiewicz


o-pieś-gminna-ty-arko-przymierza-między-dawnymi-i-młodszymi-laty
Pieśni Układając Cytaty: W kościel­nych ławach pieśni ryczeli, po mszy le­cieli so­bie do gardzieli. -Bromba


w-kościel­nych-ławach-pieś-ryczeli-po-mszy-­cieli-so­bie-do gardzieli
Pieśni Układając Cytaty: Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu lub muzyki. -William Shakespeare


złym-musi-być-człowiek-który-nie-lubi-pieś-śpiewu-lub-muzyki
Pieśni Układając Cytaty: Dzięki pieśni męstwo żyje długo i jest dalekie od grobu, cieszy się sławą u wielu pokoleń. -Tytus Liwiusz


dzięki-pieś-męstwo-żyje-długo-i-jest-dalekie-od-grobu-cieszy-ę-sławą-u-wielu-pokoleń
Pieśni Układając Cytaty: Wy­baczcie mi, ludzie, jeśli w tych pieśniach dałem tak mało, ze nie ta­kie niosę pieśni, ja­kie by nieść należało... -Konstanty Ildefons Gałczyński


wy­baczcie-mi-ludzie-śli-w-tych-pieśniach-dałem-tak-ło-ze-nie ­kie-niosę-pieś-ja­kie-by nieść-należało
Pieśni Układając Cytaty: Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów. -Johann Wolfgang Goethe


należy-każdego-dnia-posłuchać-krótkiej-pieś-przeczytać-dobry-wiersz-zobaczyć-wspaniały-obraz-i-śli-byłoby-to-możliwe-wypowiedzieć
Pieśni Układając Cytaty: Są w oj­czyźnie rachun­ki krzywd, ob­ca dłoń ich też nie przek­reśli. ale krwi nie odmówi nikt: wysączy­my ją z pier­si i z pieśni. -Władysław Broniewski


są w oj­czyźnie-rachun­ki-krzywd-ob­ca-dłoń-ich-też-nie przek­reśli-ale krwi-nie odmówi-nikt-wysączy­my-ją z pier­-i z pieś
Pieśni Układając Cytaty: Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. ale krwi nie odmówi nikt: wysączymy ją z piersi i z pieśni. -Władysław Broniewski


są-w-ojczyźnie-rachunki-krzywd-obca-dłoń-ich-też-nie-przekreśli-ale-krwi-nie-odmówi-nikt-wysączymy-ją-z-piersi-i-z-pieś