Piec Jest ta­ki Cytaty

Piec Jest ta­ki Cytaty: Nie ro­zumiesz? Masz cier­pieć. Cier­pieć jak nikt in­ny na tym ok­rutnym świecie. Wy­myśliłeś so­bie krainę w której is­tnieje tyl­ko dob­ro, a ja ideal­nie ją zniszczę. Byłeś z inną gdy ja umierałam dla Ciebie w imię Twoich za­sad. Te­raz ty cierp według moich. Nig­dy nie zaz­naj ul­gi w bólu. -Ewerina


Piec Jest ta­ki Cytaty: Piec jest ta­ki, jak ten kto do niego dokłada. -filutka


piec-jest ­ki-jak ten-kto-do niego-dokłada
Piec Jest ta­ki Cytaty: Bo­hater nie jest od­ważniej­szy od zwykłego człowieka, ale jest od­ważny pięć mi­nut dłużej. -Ralph Waldo Emerson


bo­hater-nie jest od­ważniej­szy-od zwykłego-człowieka-ale-jest od­ważny-pięć-mi­nut-dłużej
Piec Jest ta­ki Cytaty: Cza­sami dob­rze jest trochę po­cier­pieć, na­wet z po­wodu niepożąda­nej miłości. -Margit Sandemo


cza­sami-dob­rze-jest trochę-po­cier­pieć-na­wet-z po­wodu-niepożąda­nej-miłoś
Piec Jest ta­ki Cytaty: To jest nie­szczęście i muszę je zno­sić, a nie ka­zać niewin­ne­mu, otaczające­mu mnie światu cier­pieć wraz ze mną. -Mario Puzo


to jest nie­szczęście-i muszę- zno­ć-a nie ka­zać-niewin­ne­mu-otaczają­mu-mnie-światu-cier­pieć-wraz-ze mną
Piec Jest ta­ki Cytaty: Myślę, że le­piej jest cier­pieć, tonąć we łzach, płonąć z gniewu, usychać z tęskno­ty czy więdnąć z zaz­drości niż całe życie przeżyć, mając „święty spokój”. -Gold Fishy


myślę-że ­piej-jest cier­pieć-ąć-we łzach-płonąć-z gniewu-usychać-z tęskno­ty-czy-więdnąć-z zaz­droś-ż-całe-życie
Piec Jest ta­ki Cytaty: Na­wet śle­piec zauważy kłamstwo. -opuszczona


na­wet-ś­piec-zauważy-kłamstwo
Piec Jest ta­ki Cytaty: Ludzie są jak kwiaty - pięć milionów narcyzów. -Urszula Zybura


ludzie-są-jak-kwiaty-pięć-milionów-narcyzów
Piec Jest ta­ki Cytaty: Nie można cier­pieć za to, za co by się chciało. -Jean-Paul Sartre


nie-można-cier­pieć-za to-za co by ę-chciało
Piec Jest ta­ki Cytaty: Pi­jak kieru­je wzrok na kieliszek, ku­piec na kieszeń. -Talmud


pi­jak-kieru­-wzrok-na kieliszek-ku­piec-na kieszeń
Piec Jest ta­ki Cytaty: Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. -Wojciech Młynarski


Piec Jest ta­ki Cytaty: Oceniam potrzeby światowego rynku na około pięć komputerów. -Thomas Watson


oceniam-potrzeby-światowego-rynku-na-około-pięć-komputerów
Piec Jest ta­ki Cytaty: Pięć minut rozmowy z durniem wystarczy, by zidiocieć na rok. -Ben Akiba


pięć-minut-rozmowy-z-durniem-wystarczy-by-zidiocieć-na-rok
Piec Jest ta­ki Cytaty: Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. -Magdalena Samozwaniec


Piec Jest ta­ki Cytaty: Cier­pieć nies­pra­wied­li­wie to pożyczać Bogu. -Raoul Follereau


cier­pieć-nies­pra­wied­li­wie-to pożyczać-bogu
Piec Jest ta­ki Cytaty: Cier­pieć za miłość to obo­wiązek, umierać za nią to zaszczyt. -szopek123


cier­pieć-za miłość-to obo­wiązek-umierać-za ą-to zaszczyt
Piec Jest ta­ki Cytaty: Gaduła nim coś powie, mówi najpierw przez pięć minut. -Henri Stendhal


gaduła-nim-coś-powie-mówi-najpierw-przez-pięć-minut
Piec Jest ta­ki Cytaty: Dziew­czy­na to piec, w którym po­woli pie­cze się baba. -Magdalena Samozwaniec


dziew­czy­na-to piec-w którym po­woli-pie­cze ę-baba