Pieniądze Szczęścia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych. -Sacha Guitry
kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają – dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują. -Sierpien
pieniądze-szczęścia-nie dają-tyl­ko- kupują
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Jeżeli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeżeli-uważacie-że pieniądze-szczęścia-nie dają-to mi  oddajcie
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Jeśli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeśli-uważacie-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-to-mi-oddajcie
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. -Gian - Jacopo Trivulzio
najjaśniejszy-panie-do-prowadzenia-wojny-potrzebne-są-trzy-rzeczy-pieniądze-pieniądze-i-jeszcze-raz-pieniądze
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście. -Stefan Kisielewski
pieniądze-szczęścia-nie-dają-lecz-każdy-chce-to-sprawdzić-osobiście
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Ktokolwiek wymyślił powiedzenie, że pieniądze nie przynoszą szczęścia, zapomniał o słodkich szczeniaczkach. -Gene Hill
ktokolwiek-wymyślił-powiedzenie-że-pieniądze-nie-przynoszą-szczęścia-zapomniał-o-słodkich-szczeniaczkach
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to spraw­dzić osobiście. -Stefan Kisielewski
pieniądze-szczęścia-nie dają-lecz-każdy-chce-to spraw­dzić-osobiście
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Może to prawda, że pieniądze nie dają szczęścia, ale z pewnością często zapobiegają nieszczęściu. -Jeanne Moreau
może-to-prawda-że-pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-z-pewnośą-często-zapobiegają-nieszczęściu
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej. -Giovanni Guareschi
pieniądze-nie-dają-wprawdzie-szczęścia-ale-bez-nich-jest-jeszcze-gorzej
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze nie dają szczęścia, ale pozwalają nam znacznie wygodniej być nieszczęśliwymi. -Gallux
pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-pozwalają-nam-znacznie-wygodniej-być-nieszczęśliwymi
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą. -Ernst Haeckel
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Najbardziej pożądana rzecz na świecie - pieniądze. Jak zdobyć pieniądze: zapracować, dostać, znaleźć i ukraść. Wydawanie cudzych pieniędzy na cudze potrzeby - to szczyt wyrafinowania. -Alicja Dubniewicz
najbardziej-pożądana-rzecz-na-świecie-pieniądze-jak-zdobyć-pieniądze-zapracować-dostać-znaleźć-i-ukraść-wydawanie-cudzych-pieniędzy
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze, które ma­my, są narzędziem wol­ności. Pieniądze, za który­mi się uga­niamy - narzędziem niewoli. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
pieniądze-które-­my-są narzędziem-wol­noś-pieniądze za który­mi ę-uga­niamy- narzędziem-niewoli
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli. -Anonim
pieniądze-które-mamy-są-narzędziem-wolnoś-pieniądze-za-którymi-ę-uganiamy-narzędziem-niewoli
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze. -Frank McKinney Hubbard
kiedy-ktoś-mówi-że nie chodzi-o pieniądze-tyl­ko-o za­sady-to wiedz-że chodzi-o pieniądze
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę. -G. D. Prentice
za-pieniądze-można-kupić-wiele-rzeczy-dobrych-i-złych-ale-wszystkie-pieniądze-świata-nie-wystarczyłyby-aby-kupić-przyjaciela-lub
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Gdy osoba mająca doświadczenie spotyka osobę mającą pieniądze, osoba mająca doświadczenie zdobędzie pieniądze, a osoba mająca pieniądze zdobędzie odrobinę doświadczenia. -Leonard Lauder
gdy-osoba-mająca-doświadczenie-spotyka-osobę-mającą-pieniądze-osoba-mająca-doświadczenie-zdobędzie-pieniądze-a-osoba-mająca-pieniądze
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Dziados­two w życiu po­lega na tym, że nie stać człowieka na nic, cze­go nie mógł by w nim ku­pić za pieniądze, on zaś upar­cie wciąż twier­dzi, że za pieniądze możne ku­pić wszystko. -aforystokrata
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Bez majątku wiele do szczęścia brakuje, a z majtkiem jeszcze więcej do szczęścia przeszkadza. -Władysław Walenty Fedorowicz
bez-majątku-wiele-do-szczęścia-brakuje-a-z-majtkiem-jeszcze-więcej-do-szczęścia-przeszkadza
Pieniądze Szczęścia Cytaty:
Pieniądze Szczęścia Cytaty: By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Bogaci grają o pieniądze tak, żeby wygrać. Biedni grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać. -T. Harv Eker
bogaci-grają-o-pieniądze-tak-żeby-wygrać-biedni-grają-o-pieniądze-tak-żeby-nie-przegrać
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam. -Lothar Zenetti
szczęścia-pragnie-cały-świat-każdy-kogo-znam-lecz-dać-sobie-szczęścia-kwiat-nikt-nie-może-sam
Pieniądze Szczęścia Cytaty: - Co po­dać? - Szczęścia pop­roszę, szczęścia. -Lynx71
 co po­dać-szczęścia-pop­roszę-szczęścia
Pieniądze Szczęścia Cytaty: do szczęścia bra­kuje mi je­dynie szczęścia . -cala_ja
do szczęścia-bra­kuje-mi ­dynie-szczęścia
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Tak nap­rawdę niewiele pot­rze­ba człowieko­wi do szczęścia, ale trze­ba wiele szczęścia, by on to zrozumiał Z cyk­lu po­wieści
tak-nap­rawdę-niewiele-pot­rze­ba-człowieko­wi-do szczęścia-ale-trze­ba-wiele-szczęścia-by on to zrozumiał-z-cyk­lu-po­wieś
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Komu już nic do szczęścia nie brakuje, temu wszystkiego jeszcze do szczęścia brakuje. -Tadeusz Kordyasz
komu-już-nic-do-szczęścia-nie-brakuje-temu-wszystkiego-jeszcze-do-szczęścia-brakuje
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu... -opuszczona
mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
Pieniądze Szczęścia Cytaty: Nietrudno o fantazję , gdy się ma pieniądze, trudniej o pieniądze, gdy się ma fantazję. -Anonim
nietrudno-o-fantazję-gdy-ę-pieniądze-trudniej-o-pieniądze-gdy-ę-fantazję