Pieniądze Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pieniądze Cytaty: Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. -Gian - Jacopo Trivulzio
najjaśniejszy-panie-do-prowadzenia-wojny-potrzebne-są-trzy-rzeczy-pieniądze-pieniądze-i-jeszcze-raz-pieniądze
Pieniądze Cytaty: Najbardziej pożądana rzecz na świecie - pieniądze. Jak zdobyć pieniądze: zapracować, dostać, znaleźć i ukraść. Wydawanie cudzych pieniędzy na cudze potrzeby - to szczyt wyrafinowania. -Alicja Dubniewicz
najbardziej-pożądana-rzecz-na-świecie-pieniądze-jak-zdobyć-pieniądze-zapracować-dostać-znaleźć-i-ukraść-wydawanie-cudzych-pieniędzy
Pieniądze Cytaty: Pieniądze, które ma­my, są narzędziem wol­ności. Pieniądze, za który­mi się uga­niamy - narzędziem niewoli. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
pieniądze-które-­my-są narzędziem-wol­noś-pieniądze za który­mi ę-uga­niamy- narzędziem-niewoli
Pieniądze Cytaty: Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych. -Sacha Guitry
kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych
Pieniądze Cytaty: Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze. -Frank McKinney Hubbard
kiedy-ktoś-mówi-że nie chodzi-o pieniądze-tyl­ko-o za­sady-to wiedz-że chodzi-o pieniądze
Pieniądze Cytaty: Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli. -Anonim
pieniądze-które-mamy-są-narzędziem-wolnoś-pieniądze-za-którymi-ę-uganiamy-narzędziem-niewoli
Pieniądze Cytaty: Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę. -G. D. Prentice
za-pieniądze-można-kupić-wiele-rzeczy-dobrych-i-złych-ale-wszystkie-pieniądze-świata-nie-wystarczyłyby-aby-kupić-przyjaciela-lub
Pieniądze Cytaty: Gdy osoba mająca doświadczenie spotyka osobę mającą pieniądze, osoba mająca doświadczenie zdobędzie pieniądze, a osoba mająca pieniądze zdobędzie odrobinę doświadczenia. -Leonard Lauder
gdy-osoba-mająca-doświadczenie-spotyka-osobę-mającą-pieniądze-osoba-mająca-doświadczenie-zdobędzie-pieniądze-a-osoba-mająca-pieniądze
Pieniądze Cytaty: Dziados­two w życiu po­lega na tym, że nie stać człowieka na nic, cze­go nie mógł by w nim ku­pić za pieniądze, on zaś upar­cie wciąż twier­dzi, że za pieniądze możne ku­pić wszystko. -aforystokrata
Pieniądze Cytaty: By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Pieniądze Cytaty: Bogaci grają o pieniądze tak, żeby wygrać. Biedni grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać. -T. Harv Eker
bogaci-grają-o-pieniądze-tak-żeby-wygrać-biedni-grają-o-pieniądze-tak-żeby-nie-przegrać
Pieniądze Cytaty: Nietrudno o fantazję , gdy się ma pieniądze, trudniej o pieniądze, gdy się ma fantazję. -Anonim
nietrudno-o-fantazję-gdy-ę-pieniądze-trudniej-o-pieniądze-gdy-ę-fantazję
Pieniądze Cytaty: Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze. -Og Mandino
dobrze-jest-mieć-pieniądze-i-rzeczy-które-można-za-nie-kupić-ale-również-dobrze-jest-od-czasu-do-czasu-upewnić-ę-czy-nie-zgubiliśmy-rzeczy
Pieniądze Cytaty: Pieniądze są w cenie. -Kapitan
pieniądze-są w cenie
Pieniądze Cytaty: Za­mienia żądze, na pieniądze. -Anja16
za­mienia-żądze-na-pieniądze
Pieniądze Cytaty: Kto ma rozum, ma i pieniądze. -Anonim
Pieniądze Cytaty: To 
to coś-u mężczyz­ny-to są ­go-pieniądze
Pieniądze Cytaty: Pieniądze nie śmierdzą. -Cyceron
pieniądze-nie-śmierdzą
Pieniądze Cytaty: Me­dycy­na: pieniądze i życie. -Karl Kraus
me­dycy­na-pieniądze-i życie
Pieniądze Cytaty: Pieniądze spekulanta przynoszą nieszczęście! -Margaret Mitchell
pieniądze-spekulanta-przynoszą-nieszczęście
Pieniądze Cytaty: . . . Polska polityka za polskie pieniądze. . . -Wincenty Witos
Pieniądze Cytaty: Pieniądze ułatwiają znoszenie ubóstwa. -Alfons Allais
pieniądze-ułatwiają-znoszenie-ubóstwa
Pieniądze Cytaty: Pieniądze i wiara to potężne bodźce. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
Pieniądze Cytaty: Ko­biety i pieniądze wejdą wszędzie. -Prosper Merimee
ko­biety-i pieniądze-wejdą-wszędzie
Pieniądze Cytaty: Pieniądze często kosztują zbyt wiele. -Ralph Waldo Emerson
Pieniądze Cytaty: Pieniądze często kosztują bardzo dużo. -Ralph Waldo Emerson
Pieniądze Cytaty: Pe­cunia non olet. Pieniądze nie śmierdzą. -Cyceron
pe­cunia-non-olet-pieniądze-nie śmierdzą
Pieniądze Cytaty: Im większe pieniądze, tym większy rachunek. -Abraham a Santa Clara
Pieniądze Cytaty: Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. -Dosso Dossi
wielu-ludzi-kupuje-honor-za-pieniądze
Pieniądze Cytaty: Wszystko, co można dostać za pieniądze, jest tanie. -Erich Maria Remarque
wszystko-co-można-dostać-za-pieniądze-jest-tanie
Pieniądze Cytaty: Pieniądze dają chleb, los daje żonę. -William Shakespeare
Pieniądze Cytaty: Pieniądze robią zarówno wrogów jak przyjaciół. -Graham Greene
pieniądze-robią-zarówno-wrogów-jak-przyjaciół
Pieniądze Cytaty: Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć. -Tadeusz Kotarbiński
Pieniądze Cytaty: Pieniądze ułat­wiają znosze­nie ubóstwa. -Alfons Allais
pieniądze-ułat­wiają-znosze­nie-ubóstwa
Pieniądze Cytaty: Miłość bezinteresowna daje szczęście, a interesowna pieniądze. -Anonim
miłość-bezinteresowna-daje-szczęście-a-interesowna-pieniądze