Pierwszy Wstrząs Cytaty

Pierwszy Wstrząs Cytaty: Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika. -Friedrich Nietzsche


Pierwszy Wstrząs Cytaty: Kielce są wyjątkowo drogie myślom i wspomnieniom wielkiej części legionistów, bo tu był pierwszy pocałunek wojny, bo to był pierwszy krok do awantur naszych girlandy. -Józef Piłsudski


kielce-są-wyjątkowo-drogie-myślom-i-wspomnieniom-wielkiej-częś-legionistów-bo-był-pierwszy-pocałunek-wojny-bo-to-był-pierwszy-krok-do
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Sztu­ka: myśl, treść - wstrząs, Burze­nie bas­ty­lii form -  Gol­go­ta Picnic. -fyrfle


sztu­ka-myśl-treść- wstrząs-burze­nie-bas­ty­lii-form- -gol­go­-picnic
Pierwszy Wstrząs Cytaty:


Pierwszy Wstrząs Cytaty: Czyż is­tnieje bo­wiem coś bar­dziej prze­rażające­go, niż zdać so­bie sprawę, że ma­my chwilę te­raźniej­szą? To że pot­ra­fimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zaw­dzięcza­my wyłącznie te­mu, iż z jed­nej stro­ny chro­ni nas przeszłość, a z dru­giej przyszłość. -W » Virginia Woolf » Orlando


Pierwszy Wstrząs Cytaty: Ciekawość - pierwszy stopień do zdrady. -Magdalena Samozwaniec


Pierwszy Wstrząs Cytaty: Kto pierwszy, ten lepszy. -Anonim


kto-pierwszy-ten-lepszy
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego. -Mikołaj Gogol


pierwszy-rzadko-kiedy-rozumie-ostatniego
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Pierwszy rezultat obecnej ciekawości piekła: pornografia. -Maria Kuncewicz


pierwszy-rezultat-obecnej-ciekawoś-piekła-pornografia
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Najbardziej wyślizgany jest pierwszy szczebel kariery. -Anonim


najbardziej-wyślizgany-jest-pierwszy-szczebel-kariery
Pierwszy Wstrząs Cytaty: W miłości pierwszy krok winna uczynić kobieta. -Jean Baptiste Racine


Pierwszy Wstrząs Cytaty: Nawet najdalszą podróż rozpoczyna pierwszy krok. -Lao-Tse


nawet-najdalszą-podróż-rozpoczyna-pierwszy-krok
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Nie zaw­sze w życiu mu­sisz być pierwszy  -Intryga


nie-zaw­sze-w życiu-mu­sisz-być-pierwszy 
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. -Biblia


jam-jest-alfa-i-omega-pierwszy-i-ostatni-początek-i-koniec
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok -Bruce Lee


aby-przebyć-tysiąc-mil-trzeba-zrobić-pierwszy-krok
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Komu pilno do bitwy, ten często pierwszy z niej ucieka. -Józef Ignacy Kraszewski


Pierwszy Wstrząs Cytaty: O, luba zginąłem w niebie, kiedym raz pierwszy pocałował ciebie! -Adam Mickiewicz


o-luba-zginąłem-w-niebie-kiedym-raz-pierwszy-pocałował-ciebie
Pierwszy Wstrząs Cytaty: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. -Jezus Chrystus


kto-z-was-jest-bez-grzechu-niech-pierwszy-rzuci-w-ą-kamieniem