Piosenka Jest Dobra Na Cytaty

Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Piosenka jest dobra na wszystko. -Jeremi Przybora


Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.   -Moon G


Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Wszys­tko kończy się piosenką. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych


dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Opo­wie­dzieć ko­muś, co sym­bol „oz­nacza”, to tak jak opo­wie­dzieć, ja­kie uczu­cie po­win­na wzbudzać w nim piosenka... -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


opo­wie­dzieć-ko­muś-co sym­bol-oz­nacza-to tak-jak opo­wie­dzieć-ja­kie-uczu­cie-po­win­na-wzbudzać-w nim-piosenka
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Zło jest niezrozumieniem dobra. -Anonim


zło-jest-niezrozumieniem-dobra
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. -Albert Einstein


każda-praca-jest-dobra-o-ile-jest-dobrze-wykonywana
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. -Epikur


wszelka-przyjemność-jest-dobra-ale-nie-każda-jest-godna-wyboru
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Złem jest złe używanie dobra. -Augustyn Św


złem-jest-złe-używanie-dobra
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane


odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Po czym poz­nać, że coś jest wyt­wo­rem techni­ki? Dobrą wskazówką jest to, że ma in­struk­cję obsługi. -Douglas Adams


po czym-poz­nać-że coś-jest wyt­wo­rem-techni­ki-dobrą-wskazówką-jest to-że  in­struk­cję-obsługi
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy dobrą opinię o sobie. -Anonim


najtrudniej-jest-utrzymać-w-tajemnicy-dobrą-opinię-o-sobie
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku. -Francois Fenelon


dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka


Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każdy mo­ment jest dobry Na czy­nienie dobra  -samothnick


każdy-mo­ment-jest dobry-na-czy­nienie-dobra 
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat


jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę