Piosenka Jest Dobra Na Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Piosenka jest dobra na wszystko. -Jeremi Przybora
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.   -Moon G
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Wszys­tko kończy się piosenką. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych
dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Opo­wie­dzieć ko­muś, co sym­bol „oz­nacza”, to tak jak opo­wie­dzieć, ja­kie uczu­cie po­win­na wzbudzać w nim piosenka... -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
opo­wie­dzieć-ko­muś-co sym­bol-oz­nacza-to tak-jak opo­wie­dzieć-ja­kie-uczu­cie-po­win­na-wzbudzać-w nim-piosenka
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Zło jest niezrozumieniem dobra. -Anonim
zło-jest-niezrozumieniem-dobra
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. -Albert Einstein
każda-praca-jest-dobra-o-ile-jest-dobrze-wykonywana
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. -Epikur
wszelka-przyjemność-jest-dobra-ale-nie-każda-jest-godna-wyboru
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Złem jest złe używanie dobra. -Augustyn Św
złem-jest-złe-używanie-dobra
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane
odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles
każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Po czym poz­nać, że coś jest wyt­wo­rem techni­ki? Dobrą wskazówką jest to, że ma in­struk­cję obsługi. -Douglas Adams
po czym-poz­nać-że coś-jest wyt­wo­rem-techni­ki-dobrą-wskazówką-jest to-że  in­struk­cję-obsługi
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy dobrą opinię o sobie. -Anonim
najtrudniej-jest-utrzymać-w-tajemnicy-dobrą-opinię-o-sobie
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku. -Francois Fenelon
dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każdy mo­ment jest dobry Na czy­nienie dobra  -samothnick
każdy-mo­ment-jest dobry-na-czy­nienie-dobra 
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat
jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością. -Emil Zola
dziewictwo-jest-siostrą-aniołów-własnośą-dobra-klęską-diabła-władaniem-wiary-udziela-łaski-i-jest-niezwyciężoną-doskonałośą
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Ze wszystkich domowych środków leczniczych najlepszym jest dobra żona. -Frank Hubbard
ze-wszystkich-domowych-środków-leczniczych-najlepszym-jest-dobra-żona
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Silną twierdzą jest nasz Bóg, Dobrą tarczą i bronią. -Marcin Luter
silną-twierdzą-jest-nasz-bóg-dobrą-tarczą-i-bronią
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć. -William Wordsworth
każda-dobra-poezja-jest-spontanicznym-wybuchem-głębokich-uczuć
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert
dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing
gdy-rada-głupca-jest-dobra-to-mądry-człowiek-jej-słucha
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła. -Friedrich Nietzsche
cokolwiek-jest-zrobione-w-miłoś-zawsze-przekracza-ramy-dobra-i-zła
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny. -Kartezjusz
każdy-człowiek-jest-zobowiązany-przyczyniać-ę-ile-w-jego-mocy-do-dobra-drugich-i-zaiste-nic-nie-jest-wart-ten-kto-nikomu-nie-jest-użyteczny
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Każda po­ra dnia jest porą dobrą na szarlotkę. Eve­ry ti­me is a good ti­me for a pie. (ang.)  -Quentin Tarantino
każda-po­ra-dnia-jest porą-dobrą-na szarlotkę-eve­ry-ti­me-is a good-ti­me-for-a pie-ang 
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Miarą dobra i zła jest jak największe szczęście największej liczby ludzi. -Jeremy Bentham
miarą-dobra-i-zła-jest-jak-największe-szczęście-największej-liczby-ludzi
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei. -Alfons Allais
dobrą-stroną-życia-w-biedzie-jest-to-że-nie-trzeba-ę-bać-złodziei
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Grzeszny jest ten, kto mając możliwość czynienia dobra, nie czyni tego. -Johann Heinrich Pestalozzi
grzeszny-jest-ten-kto-mając-możliwość-czynienia-dobra-nie-czyni-tego
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Postęp jest niewątpliwie rzeczą dobrą, jeśli tylko uzgodni się jego kierunek. -Aldous Huxley
postęp-jest-niewątpliwie-rzeczą-dobrą-śli-tylko-uzgodni-ę-jego-kierunek
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca. -Edmund Bojanowski
wszelka-dobra-dusza-jest-jako-świeca-sama-ę-wypali-a-drugim-przyświeca
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. -Bolesław Prus
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Pragnienie złota nie jest złotem; natomiast pragnienie dobra jest już dobrem. -Simone Weil
pragnienie-złota-nie-jest-złotem-natomiast-pragnienie-dobra-jest-już-dobrem
Piosenka Jest Dobra Na Cytaty: Dobre jest to co było. Dobre jest to co będzie. A nawet dobra jest teraźniejszosć -Czesław Miłosz
dobre-jest-to-co-było-dobre-jest-to-co-będzie-a-nawet-dobra-jest-teraźniejszosć