Pisania Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pisania Cytaty: Na maszynach do pisania alfabet tańczy kankana. -Ramon Gomez De La Serna
Pisania Cytaty: Urok pisania We­na, piękne uczucie Ot­warte serce K.A.Sz. 2015.05.05. -Cris
urok-pisania-we­na-piękne-uczucie-ot­warte-serce-kasz-20150505
Pisania Cytaty: Szkoła nie nauczyła mnie niczego pożytecznego, oprócz czytania i pisania. -John Lennon
szkoła-nie-nauczyła-mnie-niczego-pożytecznego-oprócz-czytania-i-pisania
Pisania Cytaty: Z góry wiadomo, że szewc jest bardziej powołany do pisania o skórze niż prawnik. -Karol Marks
z-góry-wiadomo-że-szewc-jest-bardziej-powołany-do-pisania-o-skórze-ż-prawnik
Pisania Cytaty: Można by zazdrościć tym, którzy dobrze piszą, gdyby nie stała otworem droga pisania jeszcze lepiej. -Adolf Dygasiński
można-by-zazdrość-tym-którzy-dobrze-piszą-gdyby-nie-stała-otworem-droga-pisania-jeszcze-lepiej
Pisania Cytaty: Zasadzić las, pielęgnować go, patrzeć jak urośnie, wejść do niego i wynieść tylko bukiet paproci. (o procesie pisania książki) -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
zasadzić-las-pielęgnować-go-patrzeć-jak-urośnie-wejść-do-niego-i-wynieść-tylko-bukiet-paproci-o-procesie-pisania-książki
Pisania Cytaty: Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane. -Antoni Czechow
pisanie-polega-nie-na-umiejętnoś-pisania-lecz-na-umiejętnoś-wykreślania-tego-co-jest-ź-napisane
Pisania Cytaty: Lingwista najczęściej nie umie pisać. Do pisania trzeba swego rodzaju niewinności, trzeba rzucać się z zamkniętymi oczami. -Georges Duhamel
lingwista-najczęściej-nie-umie-pisać-do-pisania-trzeba-swego-rodzaju-niewinnoś-trzeba-rzucać-ę-z-zamkniętymi-oczami
Pisania Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania
Pisania Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania... -Julian Przyboś
Pisania Cytaty: Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać się do pisania. -Johann Wolfgang Goethe
ten-kto-nie-spodziewa-ę-mieć-miliona-czytelników-nie-powinien-zabierać-ę-do-pisania
Pisania Cytaty: Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli. -Klaudiusz Debussy
Pisania Cytaty: Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek
nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według