Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Prześladując pisarza zwiększa się jego prestiż. -Tacyt
prześladując-pisarza-zwiększa-ę-jego-prestiż
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Kto ugina się pod ciężarem, ten zwiększa tylko jego ciężar. -Daniel Dafoe
kto-ugina-ę-pod-ężarem-ten-zwiększa-tylko-jego-ężar
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają. -Karel Capek
tylko-mali-ludzie-boją-ę-o-prestiż-wielcy-go-mają
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Z każdym grzechem zwiększa się też podatność na dalsze grzechy. -Ferdinand Krenzer
z-każdym-grzechem-zwiększa-ę-też-podatność-na-dalsze-grzechy
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów. -Anonim
podczas-gdy-świat-idzie-naprzód-zwiększa-ę-liczba-analfabetów
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Nasz ból przedłuża się i zwiększa nieskończenie na skutek refleksji, jakiej nad nim dokonujemy. -Henri Bergson
nasz-ból-przedłuża-ę-i-zwiększa-nieskończenie-na-skutek-refleksji-jakiej-nad-nim-dokonujemy
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Sztuka pisarza polega przede wszystkim na tym, abyśmy czytając go, zapominali, że posługuje się on słowami. -Henri Bergson
sztuka-pisarza-polega-przede-wszystkim-na-tym-abyśmy-czytając-go-zapominali-że-posługuje-ę-on-słowami
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Nigdy tak nie pochwalisz wiernej kobiety ani miernego pisarza, jak się sami chwalą. -Luc De Vauvenargues
nigdy-tak-nie-pochwalisz-wiernej-kobiety-ani-miernego-pisarza-jak-ę-sami-chwalą
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Duch rodzi się z imitacji ducha i pisarz musi udawać pisarza, aby w końcu zostać pisarzem. -Witold Gombrowicz
duch-rodzi-ę-z-imitacji-ducha-i-pisarz-musi-udawać-pisarza-aby-w-końcu-zostać-pisarzem
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Zawód pisarza jest najbardziej samotniczy, móc dzielić go z kimś innym to błogosławieństwo; staje się wówczas bardziej ludzkim. -Silvina Bullrich
zawód-pisarza-jest-najbardziej-samotniczy-móc-dzielić-go-z-kimś-innym-to-błogosławieństwo-staje-ę-wówczas-bardziej-ludzkim
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Kobieta zajmująca się pisaniem popełnia dwa błędy: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet. -George Sand
kobieta-zajmująca-ę-pisaniem-popełnia-dwa-błędy-zwiększa-ilość-książek-i-zmniejsza-ilość-kobiet
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. -Artur Schopenhauer
lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. -Witold Gombrowicz
nigdy-chyba-nie-było-tak-pierwszorzędnego-pisarza-drugorzędnego
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Jedynym zadaniem pisarza jest wyrazić... ludzką treść własną. -Tadeusz Żeleński - Boy
jedynym-zadaniem-pisarza-jest-wyrazić-ludzką-treść-własną
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Przyjaźń - mnożąc radości i dzieląc troski - zwiększa nasze szczęście i zmniejsza cierpienie. -Joseph Addison
przyjaźń-mnożąc-radoś-i-dzieląc-troski-zwiększa-nasze-szczęście-i-zmniejsza-cierpienie
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Dobrowolne wstępowanie na stosy męczeńskie cierpienia ludzkości zwiększa, a szczęścia jej nie przysparza. -Eliza Orzeszkowa
dobrowolne-wstępowanie-na-stosy-męczeńskie-cierpienia-ludzkoś-zwiększa-a-szczęścia-jej-nie-przysparza
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Poziom trzeba obniżać, gdyż liczba głupich niepowstrzymanie wzrasta, a wzrasta, bo beztrosko mnożą się tylko biedni i tępi, a warstwy oświecone cechuje lenistwo na polu rozrodczości, przez co wciąż zwiększa się dysproporcja. -Waldemar Łysiak
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Szczęściem pisarza jest myśl, która cała staje się uczuciem, jest uczucie, które całe staje się myślą. -Tomasz Mann
szczęściem-pisarza-jest-myśl-która-cała-staje-ę-uczuciem-jest-uczucie-które-całe-staje-ę-myślą
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Za swe pierwsze słowo uznaję to, że swoboda pisarza nie znosi żadego prawa. -Fryderyk Schlegel
za-swe-pierwsze-słowo-uznaję-to-że-swoboda-pisarza-nie-znosi-żadego-prawa
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Nie znam pisarza, który po otrzymaniu nagrody Nobla napisałby coś, co warte jest czytania. -Robert Graves
nie-znam-pisarza-który-po-otrzymaniu-nagrody-nobla-napisałby-coś-co-warte-jest-czytania
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Praca pisarza jest dlatego tak ciekawa, że pisarz nigdy nie napisał swojego najlepszego dzieła. -William Faulkner
praca-pisarza-jest-dlatego-tak-ciekawa-że-pisarz-nigdy-nie-napisał-swojego-najlepszego-dzieła
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Kobieta pisząca popełnia dwie zbrodnie: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet. -Anonim
kobieta-pisząca-popełnia-dwie-zbrodnie-zwiększa-ilość-książek-i-zmniejsza-ilość-kobiet
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Żaden zawód nie jest tak bezpłodny jak zawód pisarza. -Giacomo Leopardi
Żaden-zawód-nie-jest-tak-bezpłodny-jak-zawód-pisarza
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Ilekroć kochamy, zawsze kochamy tak, jak po raz pierwszy. Każda nowa miłość zwiększa siłę naszych namiętności. -Oscar Wilde
ilekroć-kochamy-zawsze-kochamy-tak-jak-po-raz-pierwszy-każda-nowa-miłość-zwiększa-łę-naszych-namiętnoś
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania. -Maurice Maeterlinck
godność-człowieka-potęguje-ę-jego-obowiązkami-a-domierza-wielkośą-jego-zadania
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości. -Anonim
prawdziwe-serce-rozpoznaje-ę-nie-po-jego-biciu-ale-po-jego-miłoś
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach. -Antoine de Levis
mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie. -Józef Maria Bocheński
nie-uznawaj-żadnego-zdania-bez-sumiennego-przekonania-ę-o-jego-prawdzie-albo-przynajmniej-o-jego-prawdopodobieństwie
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi jego żywotności. -Ignacy Paderewski
rytm-jest-muzyki-tętnem-równa-ę-biciu-serca-świadczy-o-jego-istnieniu-dowodzi-jego-żywotnoś
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Oczy jego pożerają wszystko, na co spoglądają, a powieki zaciskają się jak szczęki pochłaniające wszechświat, który bezustannie się odnawia wskutek zabiegów jego wyobraźni, gdzie przepływają, obnażając się do najmniejszych szczegółów, ogromne i karmiące go światy. -Guillaume Apollinaire
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet, gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. -Biblia. Ewangelia św. Łukasza (Łk 12
uważajcie-i-strzeżcie-ę-wszelkiej-chciwoś-bo-nawet-gdy-ktoś-opływa-we-wszystko-życie-jego-nie-jest-zależne-od-jego-mienia
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Bez Judasza nawet Chrystus nie mógłby kazać się ukrzyżować. Judasz przyczynił się do Jego zbawienia, ale to wcale nie usprawiedliwia jego zdrady! -Anna Jokai
bez-judasza-nawet-chrystus-nie-mógłby-kazać-ę-ukrzyżować-judasz-przyczynił-ę-do-jego-zbawienia-ale-to-wcale-nie-usprawiedliwia-jego-zdrady
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: W do­mu sie­działem pod gruszką w ogródku i nag­le zatęskniłem do Two­jej głowy na moim ra­mieniu, do Two­jego oburze­nia, do Two­jego uśmie­chu i Ciebie całej. -Małgorzata Kalicińska
Pisarza Zwiększa Się Jego Prestiż Cytaty: Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton
pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach