Po Co człowieko­wi żal Cytaty

Po Co człowieko­wi żal Cytaty: mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment  -dooorotis


Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Nikt nie dos­trze­gał mo­jego bólu , moich smut­nych oczu a ja tak bar­dzo chciałam krzyczeć... Po­mocy , umieram bez mo­jej miłości !  Próbo­wałam go zat­rzy­mać błagając zeszłam do po­ziomu po­niżenia... Nic nie po­mogło... po­zos­tał żal , nieopi­sany żal i py­tanie co da­lej ?  -aura69


Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. -Ignacy Krasicki


Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Człowiek człowieko­wi wilkiem. -Plaut


człowiek-człowieko­wi-wilkiem
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Jakże żal zmarłych - niezapomnianych. -Talmud


jakże-żal-zmarłych- niezapomnianych
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Po nie­szczęściu trud­ny żal. -Ezop


po nie­szczęściu-trud­ny-żal
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Człowieko­wi jest luźniej bez godności. -Krzysztof Mętrak


Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Szaleństwo trwa krótko, żal długo. -Friedrich Schiller


Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Nie lubię ludzi, których mi żal. -Margaret Mitchell


Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Mu­za nie poz­wa­la um­rzeć człowieko­wi sławnemu. -Horacy


mu­za-nie poz­wa­-um­rzeć-człowieko­wi-sławnemu
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Kto sieje żal, będzie zbierał gniew. -Seneka


kto-sieje-żal-będzie-zbierał-gniew
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Człowieko­wi przys­toi pragnąć na miarę człowieczą. -Sofokles


człowieko­wi-przys­toi-pragnąć-na miarę-człowieczą
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Marze­nia spra­wiają człowieko­wi dużo przyjemności. -Bujak Bogusław


marze­nia-spra­wiają-człowieko­wi-żo-przyjemnoś
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Bóg dał człowieko­wi świat, a człowiek za­mienił go w Piekło. -Sierpien


bóg-dał-człowieko­wi-świat-a człowiek-za­mienił-go w piekło
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Pomóc in­ne­mu człowieko­wi to tak niewiele kosztu­je a ty­le można zyskać. -Ryder


pomóc-in­ne­mu-człowieko­wi-to tak-niewiele-kosztu­-a ty­-można-zyskać
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Człowieko­wi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł. -Gotthold Ephraim Lessing


człowieko­wi-człowiek-wciąż-jeszcze-jest bliższy-aniżeli-anioł
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: Góralu, czy nie jest ci żal / Odchodzić od stron ojczystych? -Michał Bałucki


góralu-czy-nie-jest-żal-odchodzić-od-stron-ojczystych
Po Co człowieko­wi żal Cytaty: uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal  -Nieszczęście


uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal