Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty

Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki. -Wilhelm Raabe


Żadna-mądrość-której-możemy-nauczyć-ę-na-ziemi-nie-da-nam-tego-co-słowo-i-spojrzenie-matki
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować godnie z naturą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu


być-rozumnym-to-największa-cnota-a-mądrość-polega-na-tym-by-mówić-prawdę-i-postępować-godnie-z-naturą-słuchając-jej-głosu
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą. -Johann Wolfgang Goethe


Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Cóż czyni mędrzec? Akceptuje, wbrew sobie, ową


Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu


być-ro­zum­nym-to naj­większa-cno­-a mądrość-po­lega-na tym-by mówić-prawdę-i postępo­wać-god­nie-z na­turą-słuchając-jej
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać. -Jan Św


bóg-wszystko-nam-dał-dając-nam-swego-syna-wszystko-nam-objawił-ofiarowując-nam-swoje-jedyne-słowo-po-jezusie-chrystusie-nie-już-na-co
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Mądrość nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął jej się uczyć. -Eniusz Quintus


mądrość-nikomu-jeszcze-nie-objawiła-ę-we-śnie-zanim-nie-zaczął-jej-ę-uczyć
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć. -Quintus Eniusz


wiedza-prawdziwa-mądrość-nikomu-jeszcze-nie-objawiła-ę-we-śnie-zanim-nie-zaczął-ę-jej-uczyć
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: To podróż da­je nam szczęście, nie jej cel. -Dan Millman


to podróż-da­-nam-szczęście-nie jej-cel
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Głupotę można by wytrzymać, gdyby nie była ponadto jeszcze napastliwa i nie posługiwała się niektórymi chwytami mądrości - w czym mądrość nie może się jej odwzajemnić. -Karol Irzykowski


głupotę-można-by-wytrzymać-gdyby-nie-była-ponadto-jeszcze-napastliwa-i-nie-posługiwała-ę-niektórymi-chwytami-mądroś-w-czym-mądrość-nie
Po co nam Ta mądrość I ta jej Cytaty: Czy po­win­nam doszu­kiwać się sen­su Two­jej śmier­ci ?  -AnDree


czy-po­win­nam-doszu­kiwać ę-sen­su-two­jej-śmier­-