Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty

Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka


śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: By­wają chwi­le, w których mrok no­cy, zim­no os­trza, wil­goć poręczy mos­tu są tak kuszące... -Nadzieja21


by­wają-chwi­-w których-mrok-no­cy-zim­no-os­trza-wil­goć-poręczy-mos­-są tak-kuszą
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Zim­no sta­je się ciepłem, ciepło zim­nem, wil­goć wy­sycha, twar­de mięknie. -Heraklit z Efezu


zim­no-sta­ ę-ciepłem-ciepło-zim­nem-wil­goć-wy­sycha-twar­de-mięknie
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: two­je rozpalone męskie dłonie wyznaczają erotyczny szlak wewnątrz moich ud drżeniem ust ogrzewam cię całego chłonę wil­goć naszych ciał  -Angel Des Penseurs


two­-rozpalone-męskie-dłonie-wyznaczają-erotyczny-szlak-wewnątrz-moich-ud-drżeniem-ust-ogrzewam-ę-całego-chłonę-wil­goć-naszych-ciał 
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Z pew­nością le­piej jest ne­goc­jo­wać niż strze­lać, ale często ty­ranie nie dają się do ne­goc­jacji zmu­sić, trze­ba więc chwy­tać za broń. -Leszek Kołakowski


z pew­nośą-­piej-jest ne­goc­jo­wać-ż-strze­ć-ale-często-ty­ranie-nie dają ę-do ne­goc­jacji-zmu­ć-trze­ba-więc-chwy­ć
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu... -słoneczniki


Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: twój błękit prze­nika mnie tak dogłębnie widzisz całą mą nagość mo­je pragnienia czu­je wil­goć w mym łonie słów nie używam oczy po­wiedzą ci wszystko zbliżasz się i jesteś jesteś we mnie wiesz, że pragnę te­go, mówią to mo­je oczy ten moment nasze spełnienie łączy nas już na zawsze  -Pisz


Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: jeśliś w ca­li roztropny nie rzu­caj szep­tu na niewidzial­ne skrzydła bo choćbym skałą hardą i potężną we mnie słowo wyżłobi i wil­goć wyciśnie bez wsty­du potrząśnie suchością skamieniałości by spraw­dzić czy się posypię zadzior­nie postrąca te priory­tety najwyższe gdyż wiary nie daje w moją niezłomność i jeśli słabość to w szu­mie wodospadu tęczą ukołyszę   -Papużka


Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: • 


Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Krop­la­mi deszczu będę cię całował Pieścił słońcem, us­ta­mi malował Mus­kał wiat­rem, od­dechem szep­tał do ucha Ryt­mem me­go ciała unoszę two­je ciało Obudzę zmysły by two­je wyz­wo­lić pragnienia Na­kar­mię roz­koszą, byś doz­nała spełnienia Dop­ro­wadzę do szczy­tu ,który sięga pod nieba skle­pienie Wte­dy dot­rzesz do miej­sc, w których ja bywam Poz­nasz jaką jest miłość i czy by­wa prawdziwa  -Schadel


Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Woj­na zmusza ludzi do ne­goc­jacji bohaterstwa  -Nietoperz1


woj­na-zmusza-ludzi-do ne­goc­jacji-bohaterstwa 
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Nic nowego pod słońcem. -Eklezjastes


Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Na­tura ciągnie wil­ka do lasu. -Donatus


na­tura-ągnie-wil­ka-do lasu
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: To fakt. A fakty to najbardziej uparta rzecz pod słońcem. -Michaił Bułhakow


to-fakt-a-fakty-to-najbardziej-uparta-rzecz-pod-słońcem
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Kwiecie roz­kwi­ta muśnięte ciepłym słońcem ma­lu­je wiosnę  -to_tylko_łzy


kwiecie-roz­kwi­-muśęte-ciepłym-słońcem-­lu­-wiosnę 
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcem gorąca burza  -Deszcz


kap­ryśna-wiosno-ńczysz-deszczem-i słońcem-gorąca-burza 
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu


wiedza-jest-drugim-słońcem-dla-tych-którzy-ją-posiadają
Po deszczu Wil­goć Słońcem Cytaty: Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. -Platon


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-ludzi