Po deszczu Wil­goć Cytaty

Po deszczu Wil­goć Cytaty: jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka


śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
Po deszczu Wil­goć Cytaty: By­wają chwi­le, w których mrok no­cy, zim­no os­trza, wil­goć poręczy mos­tu są tak kuszące... -Nadzieja21


by­wają-chwi­-w których-mrok-no­cy-zim­no-os­trza-wil­goć-poręczy-mos­-są tak-kuszą
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Zim­no sta­je się ciepłem, ciepło zim­nem, wil­goć wy­sycha, twar­de mięknie. -Heraklit z Efezu


zim­no-sta­ ę-ciepłem-ciepło-zim­nem-wil­goć-wy­sycha-twar­de-mięknie
Po deszczu Wil­goć Cytaty: two­je rozpalone męskie dłonie wyznaczają erotyczny szlak wewnątrz moich ud drżeniem ust ogrzewam cię całego chłonę wil­goć naszych ciał  -Angel Des Penseurs


two­-rozpalone-męskie-dłonie-wyznaczają-erotyczny-szlak-wewnątrz-moich-ud-drżeniem-ust-ogrzewam-ę-całego-chłonę-wil­goć-naszych-ciał 
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Z pew­nością le­piej jest ne­goc­jo­wać niż strze­lać, ale często ty­ranie nie dają się do ne­goc­jacji zmu­sić, trze­ba więc chwy­tać za broń. -Leszek Kołakowski


z pew­nośą-­piej-jest ne­goc­jo­wać-ż-strze­ć-ale-często-ty­ranie-nie dają ę-do ne­goc­jacji-zmu­ć-trze­ba-więc-chwy­ć
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu... -słoneczniki


Po deszczu Wil­goć Cytaty: twój błękit prze­nika mnie tak dogłębnie widzisz całą mą nagość mo­je pragnienia czu­je wil­goć w mym łonie słów nie używam oczy po­wiedzą ci wszystko zbliżasz się i jesteś jesteś we mnie wiesz, że pragnę te­go, mówią to mo­je oczy ten moment nasze spełnienie łączy nas już na zawsze  -Pisz


Po deszczu Wil­goć Cytaty: jeśliś w ca­li roztropny nie rzu­caj szep­tu na niewidzial­ne skrzydła bo choćbym skałą hardą i potężną we mnie słowo wyżłobi i wil­goć wyciśnie bez wsty­du potrząśnie suchością skamieniałości by spraw­dzić czy się posypię zadzior­nie postrąca te priory­tety najwyższe gdyż wiary nie daje w moją niezłomność i jeśli słabość to w szu­mie wodospadu tęczą ukołyszę   -Papużka


Po deszczu Wil­goć Cytaty: • 


Po deszczu Wil­goć Cytaty: Woj­na zmusza ludzi do ne­goc­jacji bohaterstwa  -Nietoperz1


woj­na-zmusza-ludzi-do ne­goc­jacji-bohaterstwa 
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Na­tura ciągnie wil­ka do lasu. -Donatus


na­tura-ągnie-wil­ka-do lasu
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Z deszczu pod rynnę. -Anonim


z-deszczu-pod-rynnę
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Kiedy idziesz do wil­ka na ucztę, weź psa z sobą. -Stanisław Brzozowski


kiedy-idziesz-do wil­ka-na ucztę-weź-psa-z sobą
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Wil­la z ba­senem, ta­peta z kasy A w życiu bra­ki, tak­tu i klasy. -Kojak


wil­-z ba­senem-­peta-z kasy-a-w życiu-bra­ki-tak­-i klasy
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Wil­gotne myśli tworzą niekon­tro­lowa­ne ma­sy powietrza. -Terenia Wylazło


wil­gotne-myśli-tworzą-niekon­tro­lowa­ne-­sy-powietrza
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Groźniej­szy od wil­ka w ow­czej skórze jest ba­ran w wilczej. -Wiesław Brudziński


groźniej­szy-od wil­ka-w ow­czej-skórze-jest ba­ran-w wilczej
Po deszczu Wil­goć Cytaty: Na­wet w deszczu jest cos pięknego... -MyslacaWierszem


Po deszczu Wil­goć Cytaty: Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu. -William Shakespeare