Po deszczu Cytaty

Po deszczu Cytaty: Z deszczu pod rynnę. -Anonim


z-deszczu-pod-rynnę
Po deszczu Cytaty: Na­wet w deszczu jest cos pięknego... -MyslacaWierszem


Po deszczu Cytaty: Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu. -William Shakespeare


Po deszczu Cytaty: dy­goczę jak na deszczu d(r)eszczu rozkoszy  -vona


dy­goczę-jak na deszczu-dreszczu-rozkoszy 
Po deszczu Cytaty: po­między szumem, drzew i krop­la­mi deszczu, uk­ry­ty smutek. -cytlopka


po­między-szumem-drzew-i krop­­mi-deszczu-uk­ry­ty-smutek
Po deszczu Cytaty: Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu. -William Shakespeare


miłość-dodaje-otuchy-jak-promień-słońca-po-deszczu
Po deszczu Cytaty: Słoneczko zaszło Odziany w płaszcz czarny Stoję na deszczu  -Taiyono Kudarashi


słoneczko-zaszło-odziany-w płaszcz-czarny-stoję-na deszczu 
Po deszczu Cytaty: Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe


pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś
Po deszczu Cytaty: bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć  -Arisa


bo­lesną-drzazgą-cho­rych-naw­rotów-deszczu-pow­ra­ca-pamięć 
Po deszczu Cytaty: Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka


miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Po deszczu Cytaty: Bez­li­tos­ny szum deszczu bu­duje mur między mną a światem. -Mian Mian


bez­li­tos­ny-szum-deszczu-bu­duje-mur-między-mną-a światem
Po deszczu Cytaty: Siedzę i wsłuchuję się w szum deszczu za­topiona w myślach ja­kie będzie jutro... -Aleksandra_Czarna


siedzę-i wsłuchuję ę-w szum-deszczu-za­topiona-w myślach-ja­kie-będzie-jutro
Po deszczu Cytaty: Za­ziele­nił maj W słońcu, deszczu skąpany Nocą w blas­ku gwiazd Krys­ty­na A.Sz. 14.05.2016r. -krysta


za­ziele­ł-maj-w-słońcu-deszczu-skąpany-nocą-w blas­ku-gwiazd-krys­ty­na-asz-14052016r
Po deszczu Cytaty: `Koszto­wałam twoich słod­kich ust po­między drob­ny­mi krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe


`koszto­wałam-twoich-słod­kich-ust-po­między-drob­ny­mi-krop­­mi-deszczu-miłoś
Po deszczu Cytaty: Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3  -odmienna37.!


dob­ry-hu­mor-jest jak słoń-­den-in­cy­dent-i cho­wa ę-za chmu­rami-deszczu- <3 
Po deszczu Cytaty: Każda krop­la deszczu przy­pomi­na mi łze wy­laną za cier­pienie które mi ofiaro­wałeś ... -odmienna37.!


każda-krop­-deszczu-przy­pomi­na-mi łze-wy­laną-za cier­pienie-które-mi ofiaro­wałeś
Po deszczu Cytaty: Mędrzec bez czynów jest jak chmura bez deszczu. -John Steinbeck


mędrzec-bez-czynów-jest-jak-chmura-bez-deszczu
Po deszczu Cytaty: Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu. -Karol Bunsch


kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu