Po drodze Cytaty

Po drodze Cytaty: Grzech leży zawsze tylko na drodze od myśli do czynu. Jeżeli nie ma go na tej drodze, to znaczy, że nie ma go wcale. -Zofia Nałkowska


grzech-ży-zawsze-tylko-na-drodze-od-myśli-do-czynu-jeżeli-nie-go-na-tej-drodze-to-znaczy-że-nie-go-wcale
Po drodze Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis


jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Po drodze Cytaty: Bo mi nie po drodze gdy ICH dro­ga chodze a i za nos nie wodze bo to tez mi- Nie po drodze. Tyl­ko mo­ja droga Jest dro­ga do me­go celu. I bez­li­tos­na bes­tia z diab­la koszma­ru za­ciag­ne­la dzis jeszcze chlopca do baru. Gdzie Nirwana z grac­ja wi­ruja­cego na wiet­rze pior­ka Jes­li los doz­na per­fidnej ucie­sze umiaru W slo­dycz ciep­la od­mieni Rze­ke po­jedyn­czej dwu­pus­tki tyl­ko jego browaru. -GrzegorzWojak


Po drodze Cytaty: Plotka rośnie w drodze. -Anonim


plotka-rośnie-w-drodze
Po drodze Cytaty: Pat­rzę w ogień i myślę ja­ki w To­bie płonąć może… Pat­rzę na Ciebie i pytam czy pożąda­nie ogar­nie Cię dziś? Czuję to w środku... jest tak jasno choć tak ciemno... spoglądam na us­ta... płoną czerwienią... do­tykam Cię... pier­wszy krok w drodze do ...Nikąd? w drodze do Raju? za­gubiona pora... czas się zatrzymał... ogień płonie... ja płonę ty płoniesz... gorąco tak .... Ciebie w sobie Siebie w Tobie Nas w oz­do­bie płomieni rozkoszy Mam  -Uśmiechnięta Anielica


Po drodze Cytaty: Łupież: kurz na drodze myśli. -Ramon Gomez De La Serna


Po drodze Cytaty: Nie po drodze nam do siebie. -opuszczona


nie-po drodze-nam-do siebie
Po drodze Cytaty: W drodze do naszego każdy idzie po swoje. -Krecia Pataczkówna


Po drodze Cytaty: Życie jest kwarantanną na drodze do raju. -Karol Juliusz Weber


Po drodze Cytaty: Niektórzy i na drodze donikofi stawiają drogowskazy. -Zbigniew Waydyk


niektórzy-i-na-drodze-donikofi-stawiają-drogowskazy
Po drodze Cytaty: I na równej drodze można się potknąć. -Samuel Adalberg


i na równej-drodze-można ę-potknąć
Po drodze Cytaty: Na drodze najmniejszego oporu zawodzą najsilniejsze hamulce. -Stanisław Jerzy Lec


na-drodze-najmniejszego-oporu-zawodzą-najsilniejsze-hamulce
Po drodze Cytaty: Najwięcej zielonych świateł jest na drodze do piekła. -Anonim


najwięcej-zielonych-świateł-jest-na-drodze-do-piekła
Po drodze Cytaty: Wiedzieć: to przekształcać na twardej drodze wątpliwość w wiarę. -Anita


wiedzieć-to-przekształcać-na-twardej-drodze-wątpliwość-w-wiarę
Po drodze Cytaty: W drodze do suk­ce­su zaw­sze mi­ja się porażkę. -Mickey Rooney


w drodze-do suk­­su-zaw­sze-mi­ja ę-porażkę
Po drodze Cytaty: na drodze ciszy kierun­ki zapomnienia do­gasają sny   -Starlight


na drodze-ciszy-kierun­ki-zapomnienia-do­gasają-sny- 
Po drodze Cytaty: W krótkiej spódni­cy przy drodze nie postoisz. -filutka


w krótkiej-spódni­cy-przy-drodze-nie postoisz
Po drodze Cytaty: Na drodze do doskonałości nie obowiązuje ograniczenie szybkości. -David Johnson


na-drodze-do-doskonałoś-nie-obowiązuje-ograniczenie-szybkoś