Po imieniu Cytaty

Po imieniu Cytaty: Działacz: On w naszym imieniu klepie po ramieniu. -Józef Bułatowicz


działacz-on-w-naszym-imieniu-klepie-po-ramieniu
Po imieniu Cytaty: Nazwanie oszusta po imieniu to u nas niemalże zamach na państwo. -Mikołaj Gogol


nazwanie-oszusta-po-imieniu-to-u-nas-niemalże-zamach-na-państwo
Po imieniu Cytaty: O wolności! Jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Po imieniu Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Po imieniu Cytaty: Naz­wa­nie oszus­ta po imieniu to u nas niemalże za­mach na państwo. -Mikołaj Gogol


naz­wa­nie-oszus­-po imieniu-to u nas-niemalże-za­mach-na państwo
Po imieniu Cytaty: Ci, którzy prze­mawiają w imieniu Bo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające. -Julian Tuwim


ci-którzy-prze­mawiają-w imieniu-bo­ga-po­win­-po­kazać-lis­ty-uwierzytelniają
Po imieniu Cytaty: Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające. -Julian Tuwim


ci-którzy-przemawiają-w-imieniu-boga-powinni-pokazać-listy-uwierzytelniają
Po imieniu Cytaty: Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga. -Mahatma Gandhi


nie-znam-większego-grzechu-ż-uciskanie-słabszych-w-imieniu-boga
Po imieniu Cytaty: Na­zywając rzeczy po imieniu spra­wimy, że świat sta­nie się prostszy. -Papużka


na­zywając-rzeczy-po imieniu-spra­wimy-że świat-sta­nie ę-prostszy
Po imieniu Cytaty: Kwiat - to pośred­nik miłości, do­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających: On (lub Ona) pragnie. -Alfred Aleksander Konar


kwiat- to pośred­nik-miłoś-do­noszący-ad­re­satom-w imieniu-wy­syłających-on lub-ona-pragnie
Po imieniu Cytaty: Najtrudniej bywa zwalczać słowami zło najjaskrawsze, ponieważ zwykle nie wolno go nazywać po imieniu. -Tadeusz Kotarbiński


najtrudniej-bywa-zwalczać-słowami-zło-najjaskrawsze-ponieważ-zwykle-nie-wolno-go-nazywać-po-imieniu
Po imieniu Cytaty: Człowiek jest najmniej sobą, gdy przemawia we własnym imieniu. Daj mu maskę, a powie ci prawdę. -Oscar Wilde


człowiek-jest-najmniej-sobą-gdy-przemawia-we-własnym-imieniu-daj-mu-maskę-a-powie-prawdę
Po imieniu Cytaty: W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy. -Józef Piłsudski


w-imieniu-rzą-rzeczypospolitej-polecam-panom-odnieść-trumnę-juliusza-słowackiego-do-krypty-królewskiej-bo-królom-był-równy
Po imieniu Cytaty: Dopóki Boga masz w sumieniu, nie troszcz się o to, gdzie, w jakiej świątnicy. I jak oddają cześć Jego imieniu. -Maria Konopnicka


dopóki-boga-masz-w-sumieniu-nie-troszcz-ę-o-to-gdzie-w-jakiej-świątnicy-i-jak-oddają-cześć-jego-imieniu
Po imieniu Cytaty: W imieniu Pohala Ceprów pseprasamy Za tych górali Co w ca­sie wyborów Z tym pffffu Komorowskim Na try­bunie stali I za tych co dla dudków Z osius­tką Ko­pacz Po Du­naj­cu plywali  -RozaR


w imieniu-pohala-ceprów-pseprasamy-za-tych-górali-co-w ca­sie-wyborów-z-tym-pffffu-komorowskim-na-try­bunie-stali-i-za tych-co dla-dudków-z
Po imieniu Cytaty: Z drżących ust niemy krzyk wypływa Roz­chodzący się fa­lami po białym piasku Z nadzieją że usłyszysz. Wołam Cię po imieniu żebyś przyszedł mi z pomocą Pomóc możesz mi tyl­ko Ty Tyl­ko Ty mym wybawcą. -Angel Des Penseurs


Po imieniu Cytaty: roz­mieniam na drobne samą siebie za wszys­tkie prze­mil­cza­ne kom­pro­misy na języku żeby poczuć od środka gra­nice mężczyzny, który nie z(a)ni­ka w moim sercu gdy pot­rze­buję żyć w swoim imieniu  -szpulka


Po imieniu Cytaty: Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich. -Jonathan Swift


mamy-wszyscy-dosyć-religii-aby-ę-w-jej-imieniu-nienawidzić-ale-nie-mamy-jej-dosyć-aby-kochać-jedni-drugich