Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty

Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem. -Hordian


po­ągnęłaś-moim-umysłem-jak tępym-akordem
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem. -Lech Nawrocki


dziwne-jak-często-ostry-język-idzie-w-parze-z-tępym-umysłem
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty:


nieważne-jest to jak wyglądasz-ważne-na­tomiast-jest to co masz-w głowie-i jak ę-tym-umysłem-posługu­jesz-~pa­weł-rychlica 
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem. -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer


Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze... -Ludwik Pasteur


Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Narkotyki to zakład z twoim umysłem. -Charles Louis Montesquieu


Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim


jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś.. -malinowakawa


byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Ciało roz­biegło mi się z umysłem, każde poszło w swoją strone. -Bella


ciało-roz­biegło-mi ę-z umysłem-każde-poszło-w swoją-strone
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Życie codzien­nie spływa ze mnie jak łza na moim policzku.. -AnDree


Życie-codzien­nie-spływa-ze mnie-jak łza-na moim-policzku
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: podróżując w nieskończoności przes­trze­ni i perspektyw krzyżują z sobą wszys­tkie drogi o różnym czasie w różnych miejscach ok­ry­ta milczeniem to cze­go mogę doświadczyć nies­tałym sto­sun­kiem do siebie niepodziel­nych cząstek nie wiem jak daleko jes­tem w sta­nie sięgnąć ser­cem i umysłem jak pos­trze­ga cię ktoś obcy mie­szkający w tobie choć mnie otaczasz przenikasz oświecasz mo­je sny jak gwiaz­dy na niebie i pat­rzę pros­to w two­je oblicze jak nikt jednoznacznie nie pot­ra­fię ciebie opisać na zaw­sze po­zos­ta­niesz tajemnicą taką jaką jest człowiek  -silvershadow


Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Długo się zas­ta­nawiałam jak ująć te myśl w słowach, jak to co czuję na­pisać - nie unie­szczęśli­wia mnie Je­go nieobec­ność w moim życiu - wy­myśliłam. Udało mi się uchwy­cić TO COŚ w słowa. -Uśmiechnięta Anielica


Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: od zaw­sze kochałam za­kochałam się raz i już nie przestałam miłość jest moim silikonem wy­pełnia ubyt­ki w mo­jej głowie da­je mi siedem­naście gram ekscytacji ki­log­ram spokoju wy­mie­sza­nego z niemyśleniem i nie chwianie się życia pos­ta­wione­go na połowie paczki zapałek za­kocha­nie jest moim rusztowaniem jak to tak ro­zeb­rać się przed samą sobą wstydzę się żyć bez miłości  -Eshja


Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Po śmier­ci moim zda­niem jest tak, jak przed na­rodzi­nami. Po pros­tu nas nie ma. -Mateusz Piecki Schizoidalny


po śmier­-moim-zda­niem-jest tak-jak przed-na­rodzi­nami-po pros­-nas-nie 
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało


Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami. -Ali


człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
Po­ciągnęłaś Moim Umysłem Jak tępym Akordem Cytaty: Wielu mężczyzn bardziej zajmuje się własnym samochodem niż własnym umysłem. -Roger Peyrefitte


wielu-mężczyzn-bardziej-zajmuje-ę-własnym-samochodem-ż-własnym-umysłem