Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty

Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Aby po­kochać jakąś rzecz, wys­tar­czy so­bie po­wie­dzieć, że można by ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton


aby-po­kochać-jakąś-rzecz-wys­tar­czy-so­bie-po­wie­dzieć-że można-by ją utracić
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz


Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna. -Erich Maria Remarque


bardzo-rzadko-jakaś-rzecz-jest-długo-poważna
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton


aby-pokochać-jakąś-rzecz-wystarczy-sobie-powiedzieć-że-można-ją-utracić
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej, niż sto razy o niej słyszeć. -Epiktet z Hierapolis


raz-zobaczyć-jakąś-rzecz-znaczy-więcej-ż-sto-razy-o-niej-słyszeć
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa. -Bolesław Prus


Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Namiętność nie tworzy wierszy, im mniej czuje się jakąś rzecz, tym zdatniejszym się jest do wyrażenia jej rzeczywistego stanu. -Gustaw Flaubert


namiętność-nie-tworzy-wierszy-im-mniej-czuje-ę-jakąś-rzecz-tym-zdatniejszym-ę-jest-do-wyrażenia-jej-rzeczywistego-stanu
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Naj­lep­sza rzecz na świecie, to kochać się w kobiecie. -Bujak Bogusław


naj­lep­sza-rzecz-na świecie-to kochać ę-w kobiecie
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Kochać to jedyna rzecz, mogąca zapełnić wieczność. . . Nieskończoność potrzebuje bezkresów. -Wiktor Hugo


kochać-to-jedyna-rzecz-mogąca-zapełć-wieczność-nieskończoność-potrzebuje-bezkresów
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Kochać to je­dyna rzecz, mogąca za­pełnić wie­czność. Nies­kończo­ność pot­rze­buje bezkresów. -Victor Marie Hugo


kochać-to ­dyna-rzecz-mogąca-za­pełć-wie­czność-nies­kończo­ność pot­rze­buje-bezkresów
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie. -Francois Mauriac


na świecie-is­tnieje-­dyna-rzecz-war­-życia-bez­gra­nicznie-kochać-is­totę-która-kocha-nas-bezgranicznie
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie. -Francois Mauriac


na-świecie-istnieje-jedyna-rzecz-warta-życia-bezgranicznie-kochać-istotę-która-kocha-nas-bezgranicznie
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale. -William Makepeace Thackeray


najlepiej-jest-kochać-mądrze-z-ufnośą-ale-lepiej-jest-kochać-głupio-ż-nie-móc-kochać-wcale
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Ciężko nie kochać, kochać - też ciężko, najciężej jednak kochać daremnie. -Anakreont


ciężko-nie-kochać-kochać-też-ężko-najciężej-jednak-kochać-daremnie
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Kochać, kochać, bo któż nie kochał, jeśli już się zrodził? -Vicente Aleixandre


kochać-kochać-bo-któż-nie-kochał-śli-już-ę-zrodził
Po­kochać Jakąś Rzecz Cytaty: Nie można po raz drugi kochać tego, co przestaliśmy kochać. -Francois de la Rochefoucauld