Po­kor­ny Cytaty

Po­kor­ny Cytaty: nie każdy realis­ta jest po­kor­ny, ale każdy po­kor­ny to realis­ta !  -Jacob


nie każdy-realis­-jest po­kor­ny-ale-każdy-po­kor­ny-to realis­- 
Po­kor­ny Cytaty: po­kor­ni sobie z wolą nieba miłują krzyż wzajemności  -Cykam


po­kor­-sobie-z-wolą-nieba-miłują-krzyż-wzajemnoś 
Po­kor­ny Cytaty: po­kor­ne ciche prze­nikają najgłębiej kryształowe sny  -Cykam


po­kor­ne-ciche-prze­nikają-najgłębiej-kryształowe-sny 
Po­kor­ny Cytaty: Mroźny poranek Mała si­kor­ka czeka Na śmierć lub życie  -Chemik -a


mroźny-poranek-mała-­kor­ka-czeka-na-śmierć-lub-życie 
Po­kor­ny Cytaty: Kor­ni­kom obojętne, czy drze­wo, które toczą, jest rzeźbione. -Jan Czarny


kor­­kom-obojętne-czy-drze­wo-które-toczą-jest rzeźbione
Po­kor­ny Cytaty: Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję. -Stanisław Fornal


prze­kor­ny-afo­ryzm-dwie-mat­ki-ssie-fi­lozo­fię-i poezję
Po­kor­ny Cytaty: Prze­kor­ny marzec za dzier­latką szcze­bio­cze śniegiem i deszczem  -onejka


prze­kor­ny-marzec-za-dzier­latką-szcze­bio­cze-śniegiem-i deszczem 
Po­kor­ny Cytaty: Po­kor­niej­sz zgod­nie z azy­mutem i po trwodze, reszta to już skrucha w rozsypce... -Cykam


po­kor­niej­sz-zgod­nie-z azy­mutem-i po trwodze-reszta-to już-skrucha-w rozsypce
Po­kor­ny Cytaty: Po­kor­nym wzro­kiem przeszyj ser­ce- wybaczy. Ciepłem otuli. K.A.Sz. 12.12.2015r.insp. -Cris


po­kor­nym-wzro­kiem-przeszyj-ser­-wybaczy-ciepłem-otuli-kasz-12122015rinsp
Po­kor­ny Cytaty: Im świętsza jest praw­da, tym po­kor­niej­szy po­winien być ten, który ją głosi. -Mikołaj Gogol


im świętsza-jest praw­da-tym-po­kor­niej­szy-po­winien-być-ten-który-ją głosi
Po­kor­ny Cytaty: Bo czym są mo­je grzechy małe, Gdy On po­kor­nych ma - miliony, Rzad­ko Mu głowę zawracałem I tyl­ko - w imię odtrąconych. -Jacek Kaczmarski


bo czym-są mo­-grzechy-łe-gdy-on po­kor­nych- - miliony-rzad­ko-mu głowę-zawracałem-i-tyl­ko- w imię-odtrąconych
Po­kor­ny Cytaty: Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. -św. Bernard z Clairvaux


mod­litwa-wyt­rwała-po­kor­na-i gorąca-bez-wątpienia-osiąga-niebo-z które­go-nig­dy-nie powró-niewysłuchana
Po­kor­ny Cytaty: Szpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­we miej­sce. Przed­sionek piekła, gdzie można tyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdykt. -Maja Lidia Kossakowska


szpi­tal­ny-ko­rytarz-to ­szy­we-miej­sce-przed­sionek piekła-gdzie-można-tyl­ko-po­kor­nie-cze­kać-na werdykt
Po­kor­ny Cytaty: Siedzę w auto­busie, który (już i tak spóźniony) ut­kwił w kor­ku, a w słuchaw­kach le­ci


siedzę-w auto­busie-który-już-i tak-spóźniony-ut­kwił-w kor­ku-a w słuchaw­kach-­-jadę-mias­tem-szyb­ciej-ż ę-da 
Po­kor­ny Cytaty:


kor­po­rac­-srają-na po­lityków-po­lity­cy-srają-na me­dia-me­dia-kar­mią-tym-oby­wate­li-i jak  żyć-w ­kiej-praw­dzie
Po­kor­ny Cytaty: Na moją re­ligię składa się po­kor­na ad­mi­rac­ja bez­gra­niczne­go ducha, ujaw­niające­go się w sub­telnych de­talach, które jes­teśmy w sta­nie dos­trzec naszym słabym umysłem. -Albert Einstein


Po­kor­ny Cytaty: Pe­wien hoj­nie ob­darzo­ny z Żetni Ciut za bar­dzo się wyletnił Jak nie kor­ne ka­lifa żony Zas­sały go matrony Tak w to mu grały jak Pe­ruwiańczyk na Pa­na fletni  -fyrfle


pe­wien-hoj­nie-ob­darzo­ny-z Żetni-ciut-za bar­dzo ę-wyletnił-jak-nie kor­ne-ka­lifa-żony-zas­ły-go matrony-tak-w to mu grały
Po­kor­ny Cytaty: Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania. -Lao Tse


tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania