Po­lega Na tym Cytaty

Po­lega Na tym Cytaty: -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19


ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Po­lega Na tym Cytaty: Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard


suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Po­lega Na tym Cytaty: Siła człowieka nie po­lega na tym, że nig­dy nie upa­da ale na tym, że pot­ra­fi się podnosić. -zwariowana1995


siła-człowieka-nie po­lega-na tym-że nig­dy-nie upa­da-ale-na tym-że pot­ra­fi ę-podnosić
Po­lega Na tym Cytaty: Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila


mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać
Po­lega Na tym Cytaty: Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot. -Jerzy Pilch


przy­jaźń-po­lega-na tym-także-na tym-że nie ­tar­cza ę-przy­jaciołom-zby­tecznych-zgryzot
Po­lega Na tym Cytaty: Żyć po­woli, na tym po­lega ta­jem­ni­ca szczęścia. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Po­lega Na tym Cytaty: Hu­mor po­lega na tym, że śmiejesz się mi­mo wszystko. -Otto Julius Bierbaum


hu­mor-po­lega-na tym-że śmiejesz ę-mi­mo-wszystko
Po­lega Na tym Cytaty: Sztu­ka mądrości po­lega na tym, by wie­dzieć co przeoczyć. -William James


sztu­ka-mądroś-po­lega-na tym-by wie­dzieć-co przeoczyć
Po­lega Na tym Cytaty: Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście. -Platon


roz­­wiać-i poz­na­wać-na tym-po­lega-szczęście
Po­lega Na tym Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud


je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
Po­lega Na tym Cytaty: Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére


hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili
Po­lega Na tym Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany


 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność
Po­lega Na tym Cytaty: Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia. -Arthur Schopenhauer


dob­ry-styl-po­lega-głównie-na tym-że  ę-coś-do powiedzenia
Po­lega Na tym Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Po­lega Na tym Cytaty: Im bar­dziej po­lega­my na in­nych, tym moc­niej ci nas zawodzą... -płonąca


im bar­dziej-po­lega­my-na in­nych-tym-moc­niej- nas-zawodzą
Po­lega Na tym Cytaty: Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć. -Ingmar Bergman


szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
Po­lega Na tym Cytaty: Sztu­ka życia po­lega po części na tym, by przez­wy­ciężać własną bezradność. -Marc Levy


sztu­ka-życia-po­lega-po częś-na tym-by przez­wy­ężać-własną-bezradność
Po­lega Na tym Cytaty: Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. -Terry Pratchett


kłopot-z życiem-po­lega-na tym-że nie  okaz­ji-go przećwiczyć-i od ra­zu-ro­bi ę-to na poważnie