Po­liczek Ode Cytaty

Po­liczek Ode Cytaty: Boże, daj mi siłę, abym mógł zro­bić wszys­tko, cze­go ode mnie żądasz. A po­tem żądaj ode mnie, cze­go chcesz. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


boże-daj-mi łę-abym-mógł-zro­bić-wszys­tko-cze­go-ode-mnie-żądasz-a po­tem-żądaj-ode-mnie-cze­go-chcesz
Po­liczek Ode Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


Po­liczek Ode Cytaty: Pe­wien młody poeta przy­niósł Wol­te­rowi swoją odę pod ty­tułem


Po­liczek Ode Cytaty: Ludzie, odejdźcie ode mnie! Ja chcę być sama. Myślałam, że to jest sen, a to była tyl­ko zabawa. Nau­czyłam się wszys­tko znosić. Już nig­dy nie będę was prosić o ra­dość, o miłość, o szczęście... Tyl­ko te­raz ode mnie odejdźcie, odejdźcie... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Po­liczek Ode Cytaty: Po­gar­da to po­liczek wy­mie­rzo­ny na odległość. -Victor Marie Hugo


po­gar­da-to po­liczek-wy­mie­rzo­ny-na odległość
Po­liczek Ode Cytaty: ro­sa na rzęsach na jej po­liczek spada chłod­ne poranki  -Deszcz


ro­-na rzęsach-na-jej-po­liczek-spada-chłod­ne-poranki 
Po­liczek Ode Cytaty: Cza­sem za ''po­liczek'', mi­mo że kąśli­wie trze­ba dać poczuć to sa­mo...oczy­wiście z wyczu­ciem... Krys­ty­na A.Sz. 05.06.2016r. insp. -krysta


cza­sem-za ''po­liczek''-mi­mo-że kąśli­wie-trze­ba-dać-poczuć-to ­mooczy­wiście-z wyczu­ciem-krys­ty­na-asz-05062016r
Po­liczek Ode Cytaty: Szczęście to chwi­le, o po­liczek muśnięte. Jak prze­lot­ne szcze­re uśmie­chy...niedo­cenione, niezauważone. Po cza­sie z utęsknieniem myśli zwrócone. -Elizabetta


szczęście-to chwi­-o po­liczek-muśęte-jak prze­lot­ne-szcze­re-uśmie­chyniedo­cenione-niezauważone-po cza­sie-z utęsknieniem
Po­liczek Ode Cytaty: nie za­mykaj uczuć w klatce nie na­gaduj za chałupą po­liczek nad­sta­wiaj matce resztę świata wchłaniaj dupą  -NeCrOtOn


nie za­mykaj-uczuć-w klatce-nie-na­gaduj-za chałupą-po­liczek-nad­sta­wiaj-matce-resztę-świata-wchłaniaj-dupą 
Po­liczek Ode Cytaty: Ode mnie do­wiesz się co to życie. Od niego, co po­win­naś zro­bić ze swoim. -Fisher


ode-mnie-do­wiesz ę-co to życie-od niego-co po­win­naś-zro­bić-ze swoim
Po­liczek Ode Cytaty: Wyr­wij me serce Weź da­leko ode mnie Tak bar­dzo tęsknię. 09.08.15  -Lola_♡


wyr­wij-me serce-weź-da­leko-ode-mnie-tak-bar­dzo-tęsknię-090815 
Po­liczek Ode Cytaty: Kierowca, który przejechał człowieka: Podszedłem do poszkodowanego i stwierdziłem, że jest bardziej pijany ode mnie. -Anonim


kierowca-który-przejechał-człowieka-podszedłem-do-poszkodowanego-i-stwierdziłem-że-jest-bardziej-pijany-ode-mnie
Po­liczek Ode Cytaty: Pat­rzy na parę ob­cych rąk, gładzi dłonią po­liczek, które­go nie zna, do­tyka czoła i wie, że tam w środ­ku straszy za­gad­ka je­go ja, plaz­ma duszy, ga­lare­ta poznania. -Jostein Gaarder


pat­rzy-na ę-ob­cych-rąk-gładzi-dłonią-po­liczek-które­go-nie zna-do­tyka-czoła-i wie-że tam-w środ­ku-straszy-za­gad­ka-­go-ja
Po­liczek Ode Cytaty: brwią po­liczek wcisnąć w gardło rzęsa­mi po­wieki za­winąć w laurkę ok­nom zasłonić oczy fi­ran­kom od­ciąć frędzle języków ciszę naszkicować świeżą krwią spłynąć po lustrze  -Papillondenuit


Po­liczek Ode Cytaty: Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w pewien sposób lepszy. Tak postrzegam ludzi. -Ralph Waldo Emerson


każdy-człowiek-którego-spotykam-jest-ode-mnie-w-pewien-sposób-lepszy-tak-postrzegam-ludzi
Po­liczek Ode Cytaty: Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jes­tem so­bie cza­sem ta­ki daleki... -Stanisław Lem


nikt-nie może-być-mi bliższy-ode-mnie-a ja-ja jes­tem-so­bie-cza­sem-­ki-daleki
Po­liczek Ode Cytaty: Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim. -Eva Perón (Evita)


Po­liczek Ode Cytaty: Czu­je je­go od­dech Jest kil­ka kroków ode mnie Lecz to ta­ka wiel­ka od­ległość... Te­raz to ona jest naj­bliżej niego.. -stokrotka123


czu­-­go-od­dech-jest-kil­ka-kroków-ode-mnie-lecz-to ­ka-wiel­ka-od­ległość-te­raz-to ona-jest naj­bliżej-niego