Po­maga Cytaty

Po­maga Cytaty: Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców. -Karol May


od krze­wu-ste­powe­go-wy­maga ę-­dynie-skąpej-ziele­-od drze­wa-nad-wodą-wy­maga ę-owoców
Po­maga Cytaty: Sztu­ka wy­maga uznania. -Cyceron


sztu­ka-wy­maga-uznania
Po­maga Cytaty: In­te­ligen­cja wy­maga opieki. -Piotr Szreniawski


Po­maga Cytaty: De­cyz­ja wy­maga niesłycha­nego wysiłku. -Antoni Kępiński


de­cyz­ja-wy­maga-niesłycha­nego-wysiłku
Po­maga Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja


miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Po­maga Cytaty: Ból do­maga się, abyśmy go odczuwali. -PoznajPrawdę


ból-do­maga-ę-abyśmy-go odczuwali
Po­maga Cytaty: Miłość po­maga znieść wspólną niedolę. -Friedrich von Schiller


Po­maga Cytaty: Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw. -Jang Czu


rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
Po­maga Cytaty: cier­pli­wość wy­maga czasu   -Starlight


cier­pli­wość-wy­maga-czasu- 
Po­maga Cytaty: Nie każdy pot­ra­fi kochać - to wy­maga dojrzałości. -Aleksander Minkowski


nie-każdy-pot­ra­fi-kochać- to wy­maga-dojrzałoś
Po­maga Cytaty: Miłość wy­maga poświęceń, czy więc jes­teśmy na nią go­towi ?  -Chemicals


miłość-wy­maga-poświęń-czy-więc-jes­teśmy-na ą-go­towi- 
Po­maga Cytaty: Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać. -Władysław Grzeszczyk


nadzieja-po­maga-iść-nap­rzód-wyt­rwałość- stać-a od­wa­ga- wracać
Po­maga Cytaty: Mu­zyka po­maga leczyć duszę, lecz to od nas za­leży czy wyzdrowiejemy. -catpaki


mu­zyka-po­maga-leczyć-duszę-lecz-to od nas-za­ży-czy-wyzdrowiejemy
Po­maga Cytaty: Aniel­ska cier­pli­wość wy­maga diabel­skiej siły. -Aleksander Kumor


aniel­ska-cier­pli­wość-wy­maga-diabel­skiej-ły
Po­maga Cytaty: Roz­rywka po­maga tra­cić świado­mość upływu czasu. -Gertruda Stein


roz­rywka-po­maga-tra­ć-świado­mość-upływu-czasu
Po­maga Cytaty: Up­ra­wianie miłości wy­maga więcej ta­len­tu niż do­wodze­nie armią. -Ninon de Lenclos


up­ra­wianie-miłoś-wy­maga-więcej-­len­-ż-do­wodze­nie-armią
Po­maga Cytaty: Zawód ar­tysty wy­maga ciężkiej pra­cy i wzmożone­go zachwy­tu dla świata. -Jerzy Pilch


zawód-ar­tysty-wy­maga-ężkiej-pra­cy-i wzmożone­go-zachwy­-dla-świata
Po­maga Cytaty: Niep­rawda, że miłość wy­maga poświęceń; to poświęce­nia wy­magają miłości. -Józef Bester


niep­rawda-że miłość-wy­maga-poświęń-to poświę­nia-wy­magają-miłoś