Po­magaj­my im Cytaty

Po­magaj­my im Cytaty: Po­magaj so­bie, a Bóg ci pomoże. -Ezop


po­magaj-so­bie-a bóg- pomoże
Po­magaj­my im Cytaty: Ludziom po­magaj i coś od siebie im daj. -Bujak Bogusław


ludziom-po­magaj-i coś-od siebie-im daj
Po­magaj­my im Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711


nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
Po­magaj­my im Cytaty: Płyń z prądem, przy­jacielu, i gdy Cię będzie uno­sił, le­ciut­ko mu po­magaj, omi­jaj ra­fy, wal­cz z mro­kiem i nig­dy, nig­dy się nie poddawaj. -Winston Groom


płyń-z prądem-przy­jacielu-i gdy-cię-będzie-uno­ł-­ciut­ko-mu po­magaj-omi­jaj-ra­fy-wal­cz-z mro­kiem-i nig­dy-nig­dy ę
Po­magaj­my im Cytaty: Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem... -ktos-do-kochania


Po­magaj­my im Cytaty: Ciężko prze­suwa palce Skrzy­piącym tańcem Opo­wiada lal­ce Że jest stałym bywalcem Ciężko od­dycha i się poci Lal­ka mu się podoba Tak mają despoci Wychodzi na snoba Lecz tworzy­wo plastikowe Nie do myśle­nia ma głowe Ma być i mieć musi Mi­mo, że on ją smro­dem dusi Wy­sapując ko­lej­ne zdanie Do­tyka jej dłoni Ona mu te­go nie zabroni A powinna By po­zos­tać niewinna Lecz od plas­ti­ku nie wy­magaj wiele I skup się na duchu nie na ciele  -Ciepłylolo