Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty

Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto. -Kapitan


ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzyma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma. Droga schodzi coraz niżej i niżej. -Gilbert Keith Chesterton


Łatwo-dostrzec-górną-granicę-dobra-nikogo-jednak-nie-powstrzyma-dolna-granica-zła-bo-jej-w-ogó-nie-droga-schodzi-coraz-żej-i-żej
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: po­niżej już jest tyl­ko piekło. cho­ciaż pew­nie wkrótce sa­ma się o tym przekonam. -thrillofit


po­żej-już-jest tyl­ko-piekło-cho­ciaż pew­nie-wkrótce-­ ę-o tym-przekonam
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Two­je oczy Jak komety Na fir­ma­men­cie nieba A po­niżej usta Dro­ga mleczna O sma­ku miodu Twarz Two­ja Jak ob­raz w złotej ramie Blond włosów Niżej góry i doliny Dwa szczy­ty rozkoszy A za ni­mi morze Ocean ekstazy Da­lej port Os­tatnich uniesień Między kolumnami Z kości słoniowej  -szpiek


Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Dzi­siaj i świ­nia mu­si mieć zabawkę bo ko­misarze unij­ni mają taką zajawkę Wzór na pros­to­wanie ba­nana już zakreślili długo nad tym się zamyślili Jut­ro wzór na długość kro­ku podadzą kasę za po­mysł in­ni zapodadzą Bo my wszys­cy unię kochamy i sa­mi zgodzi­liśmy się na zmiany Jeszcze troszkę móżdżek nam zlasują więc pocze­kamy aż świ­nie się wylansują  -taktojax


Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Można upaść jeszcze niżej?  -stokrotka123


Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. -Adam Mickiewicz


im-kto-wyższy-tym-łatwiej-i-żej-spaść-może
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Fa­cet to świ­nia ale ko­bieta to suka. -Bruno


fa­cet-to świ­nia-ale-ko­bieta-to suka
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany. -Lao-Tse


Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu. -Louis Aragon


toalety-są-środkiem-przekonania-świata-że-nie-schodzimy-żej-swego-poziomu
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej. -Hugo Dionizy Steinhaus


kłam­stwo-jest po­żej-praw­dy-fik­cja-ar­tystyczna-powyżej
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Tu­li pan wdzięcznie łzy świ­tezi całuje. Spokój powicia. -Papużka


tu­li-pan-wdzięcznie-łzy-świ­tezi-całuje-spokój-powicia
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Im niżej stoją od nas na­si przy­jaciele, tym bar­dziej ich lubimy. -Philip Chesterfield


im żej-stoją-od nas-na­-przy­jaciele-tym-bar­dziej-ich-lubimy
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej. -Sarah Bernhardt


nie-można-ę-wznieść-powyżej-swoich-sukcesów-ani-upaść-żej
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Im bardziej nasi przyjaciele stoją od nas niżej, tym więcej ich lubimy. -Philip Chesterfield


im-bardziej-nasi-przyjaciele-stoją-od-nas-żej-tym-więcej-ich-lubimy
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Klat­ka drży w ciszy, chro­ni - świ­tem wskrzeszo­ne ,  ka­mien­ne rysy. -Vergil


klat­ka-drży-w ciszy-chro­- świ­tem-wskrzeszo­ne- -ka­mien­ne-rysy
Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Słusznie po­wiadają: wstaw pełne ko­ryto, a świ­nie się znajdą. -Władysław Stanisław Reymont


Po­niżej świ­ni Tyl­ko Koryto Cytaty: Czer­wco­we noce Budzą kochanków śpiewem Świ­tu bez rosy  -fyrfle


czer­wco­we-noce-budzą-kochanków-śpiewem-Świ­-bez-rosy