Po­niżej Godności Cytaty

Po­niżej Godności Cytaty: Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzyma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma. Droga schodzi coraz niżej i niżej. -Gilbert Keith Chesterton


Łatwo-dostrzec-górną-granicę-dobra-nikogo-jednak-nie-powstrzyma-dolna-granica-zła-bo-jej-w-ogó-nie-droga-schodzi-coraz-żej-i-żej
Po­niżej Godności Cytaty: Two­je oczy Jak komety Na fir­ma­men­cie nieba A po­niżej usta Dro­ga mleczna O sma­ku miodu Twarz Two­ja Jak ob­raz w złotej ramie Blond włosów Niżej góry i doliny Dwa szczy­ty rozkoszy A za ni­mi morze Ocean ekstazy Da­lej port Os­tatnich uniesień Między kolumnami Z kości słoniowej  -szpiek


Po­niżej Godności Cytaty: Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości  -Mitria


Po­niżej Godności Cytaty: Człowieko­wi jest luźniej bez godności. -Krzysztof Mętrak


Po­niżej Godności Cytaty: Można upaść jeszcze niżej?  -stokrotka123


Po­niżej Godności Cytaty: Godności nie zdobywa się samym rozprawianiem o niej. -Rabindranath Tagore


Po­niżej Godności Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio


poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Po­niżej Godności Cytaty: Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności. -Tom Clarke


nigdy-ę-nie-poddawaj-walcz-i-strzeż-swojej-godnoś
Po­niżej Godności Cytaty: Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. -Adam Mickiewicz


im-kto-wyższy-tym-łatwiej-i-żej-spaść-może
Po­niżej Godności Cytaty: Humor polega na zdeprecjonowaniu osoby lub grupy osób o akcentowanym poczuciu godności. -Thomas Hobbes


humor-polega-na-zdeprecjonowaniu-osoby-lub-grupy-osób-o-akcentowanym-poczuciu-godnoś
Po­niżej Godności Cytaty: Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności. -Stanisław Staszic


wol­no-za­pom­nieć-o god­nościach-ale-nig­dy-o swo­jej-godnoś
Po­niżej Godności Cytaty: Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany. -Lao-Tse


Po­niżej Godności Cytaty: Rzeczą uchybiającą godności męskiej, wkładać wszystkie siły duszy i serce w uczucia nieodwzajemnione. -Henryk Sienkiewicz


rzeczą-uchybiającą-godnoś-męskiej-wkładać-wszystkie-ły-duszy-i-serce-w-uczucia-nieodwzajemnione
Po­niżej Godności Cytaty: Kobieta posiada tysiąc środków, aby strzec swego wpływu i zarazem swojej godności. -Honore de Balzac


kobieta-posiada-tysiąc-środków-aby-strzec-swego-wpływu-i-zarazem-swojej-godnoś
Po­niżej Godności Cytaty: Ludzie o sercach znieprawionych pogardzają prawdomównymi, ponieważ ci nie dochodzą nigdy do zaszczytów i godności. -Montesquieu


ludzie-o-sercach-znieprawionych-pogardzają-prawdomównymi-ponieważ-nie-dochodzą-nigdy-do-zaszczytów-i-godnoś
Po­niżej Godności Cytaty: Być może istota godności człowieka tkwi w jego zdolności do gardzenia samym sobą. -George Santayana


być-może-istota-godnoś-człowieka-tkwi-w-jego-zdolnoś-do-gardzenia-samym-sobą
Po­niżej Godności Cytaty: Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu. -Louis Aragon


toalety-są-środkiem-przekonania-świata-że-nie-schodzimy-żej-swego-poziomu
Po­niżej Godności Cytaty: Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej. -Hugo Dionizy Steinhaus


kłam­stwo-jest po­żej-praw­dy-fik­cja-ar­tystyczna-powyżej