Po­pełnia Błędy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Po­pełnia Błędy Cytaty:
każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Po­pełnia Błędy Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Po­pełnia Błędy Cytaty: Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. -Isokrates
dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany
Po­pełnia Błędy Cytaty: Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się!  -ktos-do-kochania
Po­pełnia Błędy Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska
na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Po­pełnia Błędy Cytaty: Jed­na myśl wy­pełnia ogrom. -William Blake
Po­pełnia Błędy Cytaty: Błąd to zło, które po­pełnia się bez przyjemności. -Sidonie Gabrielle Colette
Po­pełnia Błędy Cytaty: Bez­myślni nig­dy nie po­pełnią błędów w myśleniu. -Jacek Wejroch
bez­myślni-nig­dy-nie po­pełą-błędów-w myśleniu
Po­pełnia Błędy Cytaty: Do­tykiem wiatru, ciepłą pełnią księżyca. Wyklęta myślą. -Papużka
do­tykiem-wiatru-ciepłą-pełą-księżyca-wyklę-myślą
Po­pełnia Błędy Cytaty: Kto liczy na cudzą śmierć, po­pełnia zabójstwo w myśli. -Feliks Chwalibóg
kto-liczy-na cudzą-śmierć-po­pełnia-zabójstwo-w myśli
Po­pełnia Błędy Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski
Po­pełnia Błędy Cytaty: Tyl­ko ten nie po­pełnia błedów, kto nic robi. -Włodzimierz Lenin
tyl­ko-ten-nie po­pełnia-błedów-kto-nic-robi
Po­pełnia Błędy Cytaty: Zgubiły go błędy. Które zwalczał. -Władysław Piekarski
Po­pełnia Błędy Cytaty: Najkrótsze błędy są zawsze najlepsze. -Molier
najkrótsze-błędy-są-zawsze-najlepsze
Po­pełnia Błędy Cytaty: Krzyże w życiu pełnią po­dobną rolę jak krzyżyki w mu­zyce: podwyższają. -Ludwig van Beethoven
krzyże-w życiu-pełą-po­dobną-rolę-jak krzyżyki-w mu­zyce-podwyższają
Po­pełnia Błędy Cytaty: Krzyże w życiu pełnią podobną rolę, jak krzyżyki w muzyce: podwyższają. -Ludwik Van Beethoven
krzyże-w-życiu-pełą-podobną-rolę-jak-krzyżyki-w-muzyce-podwyższają
Po­pełnia Błędy Cytaty: Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta
na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r
Po­pełnia Błędy Cytaty: Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. -Johann Wolfgang Goethe
Po­pełnia Błędy Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France
wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Po­pełnia Błędy Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek
Po­pełnia Błędy Cytaty: Gdy za­pada zmrok, z uk­ry­cia wychodzi wyob­raźnia i wy­pełnia bra­ki postrzegania. -Ryder
gdy-za­pada-zmrok-z uk­ry­cia-wychodzi-wyob­raźnia-i wy­pełnia-bra­ki-postrzegania
Po­pełnia Błędy Cytaty: Występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp  -natalia(__ups
występując-in­cogni­to-można-po­malo­wać-gwiaz­dki-choćby-i pełą-księżyca-insp 
Po­pełnia Błędy Cytaty: Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze. -Demokryt
lepiej-kontrolować-błędy-swoje-ż-cudze
Po­pełnia Błędy Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim
w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Po­pełnia Błędy Cytaty: Los to ktoś, ko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów. -Karol Kord
los-to ktoś-ko­go ę-ob­wi­nia-za błędy-idiotów
Po­pełnia Błędy Cytaty: Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings
rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Po­pełnia Błędy Cytaty: Robiąc błędy... też można przejść do legendy. -Elżbieta Grabosz
robiąc-błędy-też-można-przejść-do-legendy
Po­pełnia Błędy Cytaty: Nawet w jego milczeniu były błędy językowe. -Stanisław Jerzy Lec
nawet-w-jego-milczeniu-były-błędy-językowe
Po­pełnia Błędy Cytaty: Naj­krótsze błędy są zaw­sze najlepsze. -Molier
naj­krótsze-błędy-są zaw­sze-najlepsze
Po­pełnia Błędy Cytaty: Cóż winna batuta, gdy błędy tkwią w nutach. -Eugeniusz Korkosz
cóż-winna-batuta-gdy-błędy-tkwią-w-nutach
Po­pełnia Błędy Cytaty: Błędy to proste sposoby na zdobycie doświadczenia przez lekarzy. -Anonim
błędy-to-proste-sposoby-na-zdobycie-doświadczenia-przez-lekarzy
Po­pełnia Błędy Cytaty: Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce. -Lew Tołstoj
wiara-w-autorytety-powoduje-że-błędy-autorytetów-przyjmowane-są-za-wzorce
Po­pełnia Błędy Cytaty: Strzeż się przy­jaciół, którzy kochają two­je błędy. -Frank Oehl
strzeż ę-przy­jaciół-którzy-kochają-two­-błędy
Po­pełnia Błędy Cytaty: Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. -Georges Bidault
słabym-pozostaje-tylko-jedna-broń-błędy-silnych
Po­pełnia Błędy Cytaty: W mo­wie pew­nych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Julian Tuwim
w mo­wie-pew­nych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne