Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty

Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Umysł ludzki ma szczególny pociąg do przesady. -Napoleon Bonaparte


Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Jest szczególny rodzaj wewnętrznej uwagi, która zakrawa na roztargnienie. -Anna Kamieńska


jest-szczególny-rodzaj-wewnętrznej-uwagi-która-zakrawa-na-roztargnienie
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Na starsze dzieci i ich nastawienie do bliźniego wpływa w szczególny sposób miłość rodzeństwa i domowa atmosfera. -Theodor Bovet


na-starsze-dzieci-i-ich-nastawienie-do-bliźniego-wpływa-w-szczególny-sposób-miłość-rodzeństwa-i-domowa-atmosfera
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Prawdziwa kobieta? posiada ona szczególny dar budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne. -Lew Tołstoj


prawdziwa-kobieta-posiada-ona-szczególny-dar-budzenia-i-rozwijania-w-mężczyźnie-wszystkiego-co-dobre-i-szlachetne
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Ta­lent to strach przed porażką. -André Gide


ta­lent-to strach-przed-porażką
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Ta­lent do­daje urodzie blasku. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Ta­lent jest często wadą charakteru. -Karl Kraus


ta­lent-jest często-wadą-charakteru
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Po­siadam szwagrów dwóch, Je­den biega, dru­giemu rośnie brzuch. -Ivo Vuco-  -Writer


po­siadam-szwagrów-dwóch-je­den-biega-dru­giemu-rośnie-brzuch-ivo-vuco- 
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Ta­lent ze wszys­tkiego może uczy­nić rzecz piękną. -Mikołaj Gogol


ta­lent-ze wszys­tkiego-może-uczy­ć-rzecz-piękną
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Cho­ciaż ta­lent za­wodzi, z gniewu wier­sz się urodzi. -Decimus Junius Juvenalis


Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata. -Johann Wolfgang Goethe


Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: nie po­siadam się z radości widząc two­je krągłości lecz wiel­ki mam też smutek póki to je­dyny skutek. -bystry.76


nie po­siadam ę-z radoś-widząc-two­-krągłoś-lecz-wiel­ki-mam-też-smutek-póki-to ­dyny-skutek
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Bo wśród szczęku oręża - mil­czą prawa. Si­lent le­ges in­ter arma. -Cyceron


bo wśród-szczęku-oręża- mil­czą-prawa-si­lent-­ges-in­ter-arma
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Ta­lent to kwes­tia szczęscia. Naj­ważniej­sza w życiu jest odwaga. -Woody Allen


ta­lent-to kwes­tia-szczęscia-naj­ważniej­sza w życiu-jest odwaga
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol


wreszcie-zro­zumiał-cel-­go-is­tnienia-ciało-jest naczy­niem-za­wierającym-naj­cenniej­szy-skarb-ja­ki-po­siadam- umysł
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu. -Ryūnosuke Akutagawa


bez-wątpienia-jedną-z cech-ge­niu­sza-jest ­lent-do wy­woływa­nia-skandalu
Po­siadam Szczególny Ta­lent Cytaty: Nie oce­niaj mnie po tym co po­siadam lecz po tym ja­kim jes­tem . -Chemicals


nie-oce­niaj-mnie-po tym-co po­siadam-lecz-po tym-ja­kim-jes­tem