Po­wiet­rze Z ust Cytaty

Po­wiet­rze Z ust Cytaty: To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane  -Chelsea Moore


Po­wiet­rze Z ust Cytaty: noc­ne po­wiet­rze śpiewające płomienie łuny w tańcu  -bez.odwagi


noc­ne-po­wiet­rze-śpiewają-płomienie-łuny-w ńcu 
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: wo­nią przy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rze skarży to miejsce  -JaiTy


wo­ą-przy­jaź-na­syco­ne-po­wiet­rze-skarży-to miejsce 
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Kiedy się kocha­liśmy, na­wet po­wiet­rze było zawstydzone. -Mian Mian


kiedy ę-kocha­liśmy-na­wet-po­wiet­rze-było-zawstydzone
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: sze­leszczą liście tańcząc na wiet­rze metrum tre­le pod­ry­gi  -Cykam


sze­leszczą-liście-ńcząc-na wiet­rze-metrum-tre­-pod­ry­gi 
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Kom­po­zytor to człowiek, który wmusza swą wolę w nic nie po­dej­rze­wające mo­lekuły po­wiet­rza, często z po­mocą też nic nie po­dej­rze­wających muzyków. -Frank Zappa


kom­po­zytor-to człowiek-który-wmusza-swą-wolę-w nic-nie po­dej­rze­wają-mo­lekuły-po­wiet­rza-często-z po­mocą-też-nic
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Stoimy nap­rze­ciw siebie. Cicho w białych rękawiczkach rzucasz kil­ka nief­ra­sob­li­wych słów - krótkie cięcie Pra­wy sercowy Bezradna Patrzę Ani krop­li krwi Tyl­ko gdzieś jak­by w klat­ce żeber nagła pustka Po­wiet­rze pod­chodzi mi do gardła  -Gold Fishy


Po­wiet­rze Z ust Cytaty: To, że pot­raktu­jesz ko­goś jak po­wiet­rze, nie oz­nacza, że ten ktoś zniknie. -NightHuntress


to-że pot­raktu­jesz-ko­goś-jak po­wiet­rze-nie oz­nacza-że ten-ktoś-zniknie
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Można ka­mień rzu­cić w po­wiet­rze. Przez to jed­nak nie urosną mu skrzydła. -Fryderyk Chrystian Hebbel


można-ka­mień-rzu­ć-w po­wiet­rze-przez to jed­nak-nie urosną-mu skrzydła
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Zat­rzy­mam po­wiet­rze twe­go śmie­chu, który uczy­nił mnie szczęśliwą... -AnDree


zat­rzy­mam-po­wiet­rze-twe­go-śmie­chu-który-uczy­ł-mnie-szczęśliwą
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: po­wiet­rze stężało ho­ryzont zas­tygł w czerni niepokój ogarnął ciało zadrżało pęknięcie roz­darło niebo huk cisza szum werble błysk rozdarcie kon­wul­sje strach i zamęt sza­leństwo pędzo­ne błyskami je­den za drugim pęd po­wiet­rza oślepia gałęzie lecą huk połamało ogień woda ciemność zgroza cisza ... kap kap pro­mień słońca *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Po­wiet­rze Z ust Cytaty: I swoim krzy­kiem przez po­wiet­rze drążę drogę, Po której wszys­cy in­ni iść w mil­cze­niu mogą... -Jacek Kaczmarski


i swoim-krzy­kiem-przez-po­wiet­rze-drążę-drogę-po-której wszys­cy-in­-iść-w mil­cze­niu-mogą
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca. -Theodor Fontane


po­wiet­rze-światło-od­poczy­nek-uz­dra­wiają-lecz-naj­większe-uko­jenie-płynie-z kochają­go-serca
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Roz­pylę nad Tobą woń mo­jej słodyczy Po­wiet­rze z ust moich będziesz mógł pobierać Wschód Słońca po­każę, co Ciebie zachwyci Choć noc nie będzie chciała umierać Czer­wo­ne jabłuszko scho­wam w Twoich dłoniach Ko­lację us­mażysz na roz­grza­nym brzuchu Przys­pie­szysz stu­kanie pul­sujące w skroniach A ja wpa­suję się w tem­po Twoich ruchów Uto­pij­ny wytwór mo­jego wypicia Wy­baczyć mi trze­ba, nie próbuj osądzać Bo wte­dy do­piero od­dam roz­kosz życia Jeśli mi da­ne będzie Je­go spotkać. -0Angela0


Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Złudze­nia? Są nam pot­rzeb­ne tak jak po­wiet­rze. Inaczej realizm życia byłby ciężarem nie do udźwignięcia. -Woody Allen


złudze­nia-są nam-pot­rzeb­ne-tak-jak po­wiet­rze-inaczej realizm-życia-byłby-ężarem-nie do udźwignięcia
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Dzi­siaj po­wiet­rze pachnie jaśmi­nem i kawą, i tyl­ko nie wiem, który za­pach bar­dziej przy­pomi­na mi Ciebie... -Mystery_girl


dzi­siaj-po­wiet­rze-pachnie-jaśmi­nem-i kawą-i tyl­ko-nie wiem-który-za­pach-bar­dziej-przy­pomi­na-mi ciebie
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Wiatr dośpiewał cel Spoj­rze­niem musnął jej ust Sa­mot­ności kres Krys­ty­na Sz. 10.01.2015r. -krysta


wiatr-dośpiewał-cel-spoj­rze­niem-musnął-jej-ust-sa­­noś-kres-krys­ty­na-sz-10012015r
Po­wiet­rze Z ust Cytaty: Smyczkiem delikatnie grasz me­lo­dię me­go serca. W po­wiet­rzu tańczy melancholia. Uczuć mych wianek muskasz, słów lekką mgiełką, co ok­ry­wa nasze na­gie dusze. Dreszcz myśli trąca, Gdy warg swych niebo z mym niebem złączasz. Między nieby­tem jesteśmy a łąką spełnienia. Nie pot­rze­ba nam słów, nie pot­rze­ba na­wet milczenia... -Malyor