Po­winien Cytaty

Po­winien Cytaty: Ta­ki po­winien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zaj­mo­wał, je­go za­pał nie po­winien znać umiaru, a on sam zmęczenia. -Jane Austen


ta­ki-po­winien-być-młody-człowiek-obojętnie czym-by ę-zaj­mo­wał-­go-za­pał-nie po­winien-znać-umiaru-a on sam-zmęczenia
Po­winien Cytaty: Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. -Stefan Wyszyński kard


działaj-zawsze-na-korzyść-bliźniego-czyń-dobrze-każdemu-jakbyś-pragnął-aby-tak-tobie-czyniono-nie-myśl-o-tym-co-tobie-jest-kto-winien-ale
Po­winien Cytaty: Nie jestem może winien, jeżeli mam wroga, ale jestem winien, jeżeli nie zrobię z niego przyjaciela. -Ralph Waldo Emerson


nie-jestem-może-winien-żeli-mam-wroga-ale-jestem-winien-żeli-nie-zrobię-z-niego-przyjaciela
Po­winien Cytaty: Każda mi­nuta w obo­zie - to mi­nuta wsącza­nia tru­ciz­ny. Jest tu wiele rzeczy, o których człowiek nie po­winien wie­dzieć, których nie po­winien widzieć, a jeśli już zo­baczył - to naj­le­piej, żeby szyb­ko umarł. -Warłam Szałamow


Po­winien Cytaty: Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać. -Józef Stanisław Tischner


Po­winien Cytaty: Nikt nie po­winien umierać w samotności. -płonąca


nikt-nie po­winien-umierać-w samotnoś
Po­winien Cytaty: Służący ołtarzowi winien żyć z ołtarza. -Anonim


służący-ołtarzowi-winien-żyć-z-ołtarza
Po­winien Cytaty: Nie morderca jest winien, lecz zamordowany. -Franz Werfel


nie-morderca-jest-winien-lecz-zamordowany
Po­winien Cytaty: Ten, kto zaczy­na wojnę, po­winien ją przegrać. -Matylda Canetti


ten-kto-zaczy­na-wojnę-po­winien-ją przegrać
Po­winien Cytaty: Winien jestem ci wszystko, ponieważ cię kocham. -Antoine De Saint - Exupery


Po­winien Cytaty: Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Po­winien Cytaty: Kto chce zro­zumieć poetę, po­winien po­jechać do je­go kraju. -Johann Wolfgang Goethe


kto-chce-zro­zumieć-poetę-po­winien-po­jechać-do ­go-kraju
Po­winien Cytaty: W duszy człowieka jest ty­le piękna, że bez wsty­du po­winien ją ujawniać. -Mikołaj Gogol


w duszy-człowieka-jest ty­-piękna-że bez-wsty­-po­winien-ją ujawniać
Po­winien Cytaty: Kościół nasz po­winien się świecić w nas, a nie w naszych słowach. -Mikołaj Gogol


kośół-nasz-po­winien ę-świecić-w nas-a nie w naszych-słowach
Po­winien Cytaty: Kom­ple­ment po­winien być praw­dziw­szy od prawdy. -Hugo Dionizy Steinhaus


kom­ple­ment-po­winien-być-praw­dziw­szy-od prawdy
Po­winien Cytaty: Człowiek winien studiować tylko to, do czego pcha go jego wewnętrzne pragnienie. -Johann Peter Eckermann


człowiek-winien-studiować-tylko-to-do-czego-pcha-go-jego-wewnętrzne-pragnienie
Po­winien Cytaty: Człowiek nie jest aniołem ale winien być istotą kulturalną. -Adolf Rudnicki


człowiek-nie-jest-aniołem-ale-winien-być-istotą-kulturalną
Po­winien Cytaty: Cze­kis­ta po­winien mieć chłod­ny umysł, gorące ser­ce i czys­te ręce. -Feliks Dzierżyński


cze­kis­-po­winien-mieć-chłod­ny-umysł-gorą-ser­-i czys­te-rę