Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty

Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: roz­grza­ny od­dech sklepienia do­tyka ciepłym spokojem spływa na ho­ryzont ma­lując niewy­raźnym żarem smu­tek w gorącym sercu który pochłonie słońce zmęczo­ne ka­wałkiem chleba po­sypie ok­ruszka­mi dnia idąc ku zasłużone­mu spoczynkowi ono za­raz będzie zasypiać a śle­pia nie przym­kną powiek pod natłokiem żywych myśli gwiaz­dy będą liczyć niczym ziaren­ka w klepsydrze w księżyco­wych objęciach oczy ut­rudzo­nego oczekiwania po­zamy­kają świer­szczo­we pieśni układając do snu tęskno­ty jutra  -Papużka


Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski


Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Nauka ot­wiera nam umysły, które po­zamy­kały kiedyś religie. -NietzscheFryderyk


nauka-ot­wiera-nam-umysły-które-po­zamy­kały-kiedyś-religie
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Nauka ot­wiera umysły, które przez wieki po­zamy­kały religie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


nauka-ot­wiera-umysły-które-przez-wieki-po­zamy­kały-religie
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Pieśni żywych, to la­men­ty umarłych. -Christopher Paolini


Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czyny moje! -Zygmunt Krasiński


Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości. -Friedrich von Schiller


Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Nie wyśpiewane pieśni są zawsze najpiękniejsze. -Henryk Ibsen


nie-wyśpiewane-pieś-są-zawsze-najpiękniejsze
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czy­ny moje!  -Zygmunt Krasiński


Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Na skrzydłach mojej pieśni, Luba, unoszę cię w dal. -Heinrich Heine


na-skrzydłach-mojej-pieś-luba-unoszę-ę-w-dal
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Głos Wiel­kiego Ducha jest słyszal­ny w świer­go­taniu ptaków, szu­mie wód i słod­kim od­dechu kwiatów. Jeśli jest to po­ganizm, to jes­tem poganką. -Gertrude Simmons Bonnin


głos-wiel­kiego-ducha-jest słyszal­ny-w świer­go­taniu-ptaków-szu­mie-wód-i słod­kim-od­dechu-kwiatów-jeśli jest to po­ganizm
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. -Adam Mickiewicz


o-pieś-gminna-ty-arko-przymierza-między-dawnymi-i-młodszymi-laty
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Najpiękniejszymi w pieśni są cierpień wyznania. Znam nawet nieśmiertelne łkania. -Alfred Musset


najpiękniejszymi-w-pieś-są-cierpień-wyznania-znam-nawet-nieśmiertelne-łkania
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: W kościel­nych ławach pieśni ryczeli, po mszy le­cieli so­bie do gardzieli. -Bromba


w-kościel­nych-ławach-pieś-ryczeli-po-mszy-­cieli-so­bie-do gardzieli
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Całusy słowa Pie­szczo­ty i uśmiechy Fun­da­men­ty dnia  -fyrfle


całusy-słowa-pie­szczo­ty-i uśmiechy-fun­da­men­ty-dnia 
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Po­zamy­kają świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu lub muzyki. -William Shakespeare


złym-musi-być-człowiek-który-nie-lubi-pieś-śpiewu-lub-muzyki