Połóż Rękę Cytaty

Połóż Rękę Cytaty: Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej. -Alberto Sordi


gdy-mężczyzna-prosi-dziś-o-rękę-kobiety-to-znaczy-że-resztę-miał-już-wcześniej
Połóż Rękę Cytaty: O przyszłość trzeba zadbać samemu. Takiego zdania są ci, którzy wsadzają rękę do cudzej kieszeni. -Margaret Thatcher


o-przyszłość-trzeba-zadbać-samemu-takiego-zdania-są-którzy-wsadzają-rękę-do-cudzej-kieszeni
Połóż Rękę Cytaty: Lepiej być bitym niż głaskanym przez rękę, której nie chcielibyśmy uścisnąć. -Marie Von Ebner - Eschenbach


lepiej-być-bitym-ż-głaskanym-przez-rękę-której-nie-chcielibyśmy-uścisnąć
Połóż Rękę Cytaty: Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. -Stefan Wyszyński kard


przebaczaj-wszystko-wszystkim-nie-chowaj-w-sercu-urazy-zawsze-pierwszy-wyciągnij-rękę-do-zgody
Połóż Rękę Cytaty: Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś trzeba zacząć. -Sascha Guitry


jestem-zwolennikiem-zwyczaju-który-każe-mężczyźnie-całować-kobietę-w-rękę-od-czegoś-trzeba-zacząć
Połóż Rękę Cytaty: Trzy­mając Cię za rękę, Czułam, jak oddychasz. Nie ma między na­mi nic - tyl­ko pożądanie... -Andrea


trzy­mając-cię-za rękę-czułam-jak oddychasz-nie- między-na­mi-nic-tyl­ko-pożądanie
Połóż Rękę Cytaty: Bądź po pros­tu blisko Trzy­maj za rękę, Przytul, Ot­rzyj łzy I po­daruj mi swój uśmiech :)  -stokrotka123


bądź-po pros­-blisko-trzy­maj-za rękę-przytul-ot­rzyj-łzy-i-po­daruj-mi swój-uśmiech- 
Połóż Rękę Cytaty: Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś przecież trzeba zacząć. -Sacha Guitry


jestem-zwolennikiem-zwyczaju-który-każe-mężczyźnie-całować-kobietę-w-rękę-od-czegoś-przecież-trzeba-zacząć
Połóż Rękę Cytaty: Chodź ze mną przez ot­warte drzwi, trzy­maj moc­no moją rękę- jes­tem Twoja. -opuszczona


chodź-ze mną-przez-ot­warte-drzwi-trzy­maj-moc­no-moją-rękę-jes­tem-twoja
Połóż Rękę Cytaty: Kobietę naprzód trzyma się w ramionach, potem one trzymają nas pod rękę, a wreszcie włażą nam na głowę. -Sacha Guitry


kobietę-naprzód-trzyma-ę-w-ramionach-potem-one-trzymają-nas-pod-rękę-a-wreszcie-włażą-nam-na-głowę
Połóż Rękę Cytaty: Seks i gra w brydża mają wiele wspólnego - jeśli masz słabego partnera, musisz mieć mocną rękę. -Mae West


seks-i-gra-w-brydża-mają-wiele-wspólnego-śli-masz-słabego-partnera-musisz-mieć-mocną-rękę
Połóż Rękę Cytaty: Przez to, że jest dobrobyt gdzie indziej w świecie, nie jesteśmy zwolnieni od dopracowania się go na własną rękę u siebie... -Jan Cybis


przez-to-że-jest-dobrobyt-gdzie-indziej-w-świecie-nie-jesteśmy-zwolnieni-od-dopracowania-ę-go-na-własną-rękę-u-siebie
Połóż Rękę Cytaty: Naszych współczesnych ustawicznie zżerają dwie namiętności: potrzeba by ktoś prowadził ich za rękę, oraz pragnienie zachowania wolności. -Alexis de Tocqueville


naszych-współczesnych-ustawicznie-zżerają-dwie-namiętnoś-potrzeba-by-ktoś-prowadził-ich-za-rękę-oraz-pragnienie-zachowania-wolnoś
Połóż Rękę Cytaty: Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała. -bloodymery


weź-mnie-za rękę-weź-jes­tem jeszcze-ła
Połóż Rękę Cytaty: Pamiętajcie! Rękę należy wyciągać do człowieka, a nie po człowieka. -Antoni Regulski


pamiętajcie-rękę-należy-wyciągać-do-człowieka-a-nie-po-człowieka
Połóż Rękę Cytaty: Wy­ciągnąłem oto rękę do wro­ga me­go, który nie mógł wstać. To co mi od­po­wie­działo to je­go wzrok. Tyl­ko ty­le, a poczułem jak­by nap­luł mi w dłoń. -Silvidian


wy­ągnąłem-oto-rękę-do wro­ga-me­go-który-nie mógł-wstać-to co mi od­po­wie­działo-to ­go-wzrok-tyl­ko ty­-a poczułem
Połóż Rękę Cytaty: Na­wet jeśli pójdziesz ko­muś na rękę, nie da­je ci to pra­wa żądać, by odtąd cię na niej nosił. Z cyk­lu po­wieści


na­wet-śli-pójdziesz-ko­muś-na rękę-nie da­- to pra­wa-żądać-by odtąd-ę-na niej-nosił-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Połóż Rękę Cytaty: Dlaczego kobiety odpychają rękę, która TAM sięga? Bo nie ręką należy tam sięgać. -Beroalde de Verville


dlaczego-kobiety-odpychają-rękę-która-tam-ęga-bo-nie-ręką-należy-tam-ęgać