Połowa Cytaty

Połowa Cytaty: Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu. -Józef Korzeniowski


wszędzie-reputacja-jest-głosem-w-którym-połowa-prawdy-połowa-fałszu
Połowa Cytaty: Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard


połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Połowa Cytaty: Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard


połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Połowa Cytaty: Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci. -Khalil Gibran


pragnienie-jest-połową-życia-obojętność-jest-połową-śmierci
Połowa Cytaty: Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia, pozostali zawsze mówią i postępują jak należy. -Benjamin Franklin


ludność-składa-ę-z-dziwnych-istot-połowa-potępia-to-co-sama-czyni-druga-połowa-czyni-to-co-sama-potępia-pozostali-zawsze-mówią-i
Połowa Cytaty: Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu. -John Churton Collins


połowa-naszych-po­myłek-po­lega-na tym-że kieru­jemy ę-uczu­ciem-gdy-po­win­śmy-myść-dru­ga połowa-że ro­zumu­jemy-kiedy
Połowa Cytaty: W życiu powszednim żyjemy zazwyczaj połową świadomości, połową możliwości. Tylko wyjątkowe chwile wyzwalają z nas pełnię. Poezja jest właśnie tym, co z siłą równą najwyższym uczuciom uwalnia nas od dręczącego poczucia niepełności. W jej blasku stajemy się nadzy, cali, niepodzielni. -Mieczysław Jastrun


Połowa Cytaty: Dziew­czy­na jak Ty To połowa bez której się nie da żyć Połowa zwa­na ser­cem, które uk­radłaś mi Su­mienia krzyk, krzyczy idź, to coś jak de ja vu Miłość w jedną stronę jest jak niemy film Brak uczuć, sa­mot­ność, znów zaśniemy z tym Ja i Ty wciąż osob­no, wciąż nadzieja w pył Czy jest szan­sa na Nas? proszę od­po­wiedz mi Ta przy­jaźń prze­padła daw­no po­zos­tał tyl­ko mit  -Bruno


Połowa Cytaty: Połowa suk­ce­su w niepowodzeniu. -unikat


połowa-suk­­su-w niepowodzeniu
Połowa Cytaty: Połowa wyzdrowienia - to chcieć wyzdrowieć. -Seneka


połowa-wyzdrowienia-to-chcieć-wyzdrowieć
Połowa Cytaty: Cierpliwość - to połowa sukcesu w miłości. -Eugeniusz Korkosz


Połowa Cytaty: Troski to połowa drogi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Połowa Cytaty: Dob­ry przykład - połowa kazania. -Samuel Adalberg


Połowa Cytaty: Tros­ki to połowa dro­gi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Połowa Cytaty: Nieudana operacja to połowa udanej sekcji. -Anonim


nieudana-operacja-to-połowa-udanej-sekcji
Połowa Cytaty: Dobra myśl w nieszczęściu - połowa złego. -Anonim


dobra-myśl-w-nieszczęściu-połowa-złego
Połowa Cytaty: Połowa osiągnięcia celu to jego prawidłowe wyznaczenie -Zig Ziglar


połowa-osiągnięcia-celu-to-jego-prawidłowe-wyznaczenie
Połowa Cytaty: Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości. -Eugeniusz Korkosz


cier­pli­wość- to połowa-suk­­su-w miłoś