Pośród Cytaty

Pośród Cytaty: Chcę Ciebie pośród łąk mglistych, z maków pol­nych zry­wać dla Ciebie czerwień, chwy­tać wiatr z je­zior czystych, chlus­tać sie z Tobą pośród fal błękitnych, łapać od­dech w ciem­nościach lasów. Być bliżej Ciebie, Całować two­je pro­mien­ne usta, uk­ry­te pośród gór skalistych. gdziekol­wiek jesteś, wiem, że zawsze przy mnie, we mnie........pozostaniesz  -michael28


Pośród Cytaty: Tracę na nie czas, Choć wiem, że nie powinnam. Nie mogę z nich zrezygnować, Bo wte­dy stanę się zimna. Spełniają się one, Pod kordłą ciepłą, Kiedy przed snem o nim myślę. Układam różne historyjki, A pośród nich


Pośród Cytaty: Pośród no­cy, cienia i ciszy, Gdy w ser­cu tęskno­ty me­lodia gra, Coś w głębi tej ciszy krzyczy, Coś głębo­ko w ser­cu drga. A gdy kreślę w marzeniach Kształt Twoich dłoni i ust całuję ślad, Czuję łka­nie pośród drżenia. To sa­mot­ne ser­ce cichut­ko łka. A gdy budzę się sa­ma nad ranem, I zno­wu cze­ka mnie ciężki dzień, To wiem, że niedługo znów poczuję kochające ramię, I znów usłyszę : KOCHAM CIĘ :*  -kamilka_509


Pośród Cytaty: Pośród prze­ciętności ge­niusz wy­daje się zagrożeniem. -Robert Ingersoll


pośród-prze­ętnoś-ge­niusz-wy­daje ę-zagrożeniem
Pośród Cytaty: Pom­nij zacho­wać umysł niezachwiany pośród złych przygód. -Horacy


pom­nij-zacho­wać-umysł-niezachwiany-pośród-złych-przygód
Pośród Cytaty: Praw­da leży pośrod­ku - może dla­tego wszys­tkim zawadza. -Arystoteles


praw­da-ży-pośrod­ku- może-dla­tego-wszys­tkim-zawadza
Pośród Cytaty: Szczególnym znakiem macierzyńskiej obecności Bogurodzicy pośród nas jest Jasna Góra. -Stefan Wyszyński kard


szczególnym-znakiem-macierzyńskiej-obecnoś-bogurodzicy-pośród-nas-jest-jasna-góra
Pośród Cytaty: Szczęśliwy, komu pośród życia skwaru, bukiet przyjaźni nie zwiędnie u boku. -Jan Nepomucen Kamiński


szczęśliwy-komu-pośród-życia-skwaru-bukiet-przyjaź-nie-zwiędnie-u-boku
Pośród Cytaty: Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France


dobrym-krytykiem-jest-ten-kto-opowiada-o-przygodach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Pośród Cytaty: Pośród niezliczonych dzieł człowieka najważniejszym bez wątpienia jest jego własna osoba. -John Stuart Mill


pośród-niezliczonych-dzieł-człowieka-najważniejszym-bez-wątpienia-jest-jego-własna-osoba
Pośród Cytaty: Nadzieja po­cie­sza nas w życiu pośród trudów i krzyży, uniemożli­wiając zniechęcenie. -Jakub Alberione


nadzieja-po­cie­sza-nas-w życiu-pośród-trudów-i krzyży-uniemożli­wiając-zniechęcenie
Pośród Cytaty: Każdy wy­daje się być ślep­cem, pośród tej pus­ty­ni męczenników. 20.10.2011  -watchingmefall


każdy-wy­daje ę-być-ślep­cem-pośród-tej pus­ty­-męczenników-20102011 
Pośród Cytaty: światło sreb­rne świat przenika by­li ta­cy co widzieli pośród pni brzo­zowych bieli jak po­jawia się i znika nim­fa na­ga w sreb­rze tra­wy szu­ka pa­na oszalała flet­ni to­ny usłyszała pląsa w ga­ju bez obawy lu­na niesie ją w ramionach lekką ni­by piórko małe przez to flet­ni gra­nie całe na jej pier­si krop­la słona światło sreb­rne świat przenika pośród pni brzo­zowych bieli nie wszys­cy nimfę widzieli bo po­jawia się i znika Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Pośród Cytaty: POśród baranów stoi krowa nie zmienia zdania chce da­wać mleko i być krajowa. -wdech


pośród-baranów-stoi-krowa-nie-zmienia-zdania-chce-da­wać-mleko-i-być-krajowa
Pośród Cytaty: Abor­cja znaj­du­je swych zwo­len­ników tyl­ko pośród tych ludzi, którym da­ne było przyjść na świat. -Ronald Reagan


abor­cja-znaj­­-swych-zwo­len­ników-tyl­ko-pośród-tych-ludzi-którym da­ne-było-przyjść-na świat
Pośród Cytaty: Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France (François Anatole Thibault)


dob­rym-kry­tykiem-jest ten-kto-opo­wiada-o przy­godach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Pośród Cytaty: Pośród uczuć ludzkich miłość jest tym, które bar­dziej aniżeli wszys­tkie in­ne poz­wa­la się kształtować. -Aurore Dudevant (George Sand)


pośród-uczuć-ludzkich-miłość-jest tym-które-bar­dziej-aniżeli-wszys­tkie-in­ne-poz­wa­ ę-kształtować
Pośród Cytaty: ~ Ta cisza pośród nas, gdy jes­teśmy ra­zem - do­bija mnie !  Spra­wia, że ze świado­mością Cię tracę ... -AnDree


~ ta cisza-pośród-nas-gdy-jes­teśmy-ra­zem- do­bija-mnie- -spra­wia-że ze świado­mośą-cię-tracę