Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty

Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Uśmiech to pół pocałunku. -Kornel Makuszyński


Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Uśmiech to pół pocałunku. -Kornel Makuszyński


Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Dobry chrześcijanin, gdy otrzyma policzek, nadstawia drugi. Do pocałunku. -Jadwiga Rutkowska


dobry-chrześcijanin-gdy-otrzyma-policzek-nadstawia-drugi-do-pocałunku
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Dobry chrześcijanin gdy otrzyma policzek nastawia drugi. Do pocałunku. -Wanda Rutkowska


dobry-chrześcijanin-gdy-otrzyma-policzek-nastawia-drugi-do-pocałunku
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Nikomu jakoś nie zatruwa pierwszego pocałunku świadomość, że to początek końca. -Jadwiga Rutkowska


nikomu-jakoś-nie-zatruwa-pierwszego-pocałunku-świadomość-że-to-początek-końca
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Miłość to hostia, którą trzeba złamać we dwoje, i spożyć wspólnie w pocałunku. -Alfred Musset


miłość-to-hostia-którą-trzeba-złamać-we-dwoje-i-spożyć-wspólnie-w-pocałunku
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Uśmiech jest połową pocałunku. Podziękuj Bogu za te setki buziaków codziennie otrzymywanych -Anonim


uśmiech-jest-połową-pocałunku-podziękuj-bogu-za-te-setki-buziaków-codziennie-otrzymywanych
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Uśmie­chnęła się do mnie - o ser­ce ratunku! Bo­wiem cóż to jest uśmiech? To pół pocałunku!  -Kornel Makuszyński


uśmie­chnęła ę-do mnie- o ser­-ratunku-bo­wiem-cóż-to jest uśmiech-to-pół-pocałunku 
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Odgłos pocałunku jest wprawdzie cichszy niż wystrzał armatni, ale jego echo trwa o wiele dłużej. -Oliver Wendell Holmes


odgłos-pocałunku-jest-wprawdzie-cichszy-ż-wystrzał-armatni-ale-jego-echo-trwa-o-wiele-dłużej
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało  -hchknight


Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Jak kos­tka lodu Rozpływasz się w moich dłoniach Pod wpływem ciepła Prze­ciekasz przez palce Już nie będąc w swej postaci W której tra­fiłaś w mo­je dłonie Krop­la po krop­li cię mniej Próbu­je cię zatrzymać Za­cis­kam palce Top­niejesz mi w oczach Co­raz Ciebie mniej Masz pra­wo zmienić stan skupienia Ale mo­je dłonie są nieszczelne Wy­mykasz się i spadasz Krop­la po krop­li w dół Tracę Cię wol­no z oczu  -szpiek


Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Piasek wzięty w dłonie przecieka przez palce jak czas. -Francoise Sagan


piasek-wzięty-w-dłonie-przecieka-przez-palce-jak-czas
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Sple­cione dłonie, Us­ta szu­kające ust -  Życie u celu. -fyrfle


sple­cione-dłonie-us­-szu­kają-ust- -Życie-u celu
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: I słów nie było I niepojęta tkli­wość złączyła nam dłonie... -Władysław Broniewski


i słów-nie było-i-niepoję-tkli­wość-złączyła-nam-dłonie
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r. -Cris


na-niebie-bal-gwiazd-chłod­ne-dłonie-policzki-ra­dość-rozgrzewa-kasz-03042016r
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: Bal­sam dla ciała Wy­suszo­ne me dłonie Wie­czor­na kąpiel  -CЯuelCOMA


bal­sam-dla-ciała-wy­suszo­ne-me dłonie-wie­czor­na-kąpiel 
Pocałunku Two­je Dłonie Cytaty: W płoche dłonie łapię zni­kome życie. Gwiaz­dka z nieba.   -Papużka


w płoche-dłonie-łapię-zni­kome-życie-gwiaz­dka-z nieba-