Pochwały Cytaty

Pochwały Cytaty: Jednaką miarą mierz pochwały i potwarze. -Aleksander Puszkin


jednaką-miarą-mierz-pochwały-i-potwarze
Pochwały Cytaty: Jed­na­kową miarą mierz pochwały i potwarze. -Aleksander Puszkin


jed­na­kową-miarą-mierz-pochwały-i potwarze
Pochwały Cytaty: Jeżeli ci trudno zrozumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli-trudno-zrozumieć-pochwały-to-uważaj-za-pochlebstwa
Pochwały Cytaty: Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli- trud­no-zro­zumieć-pochwały-to uważaj- za pochlebstwa
Pochwały Cytaty: Szlachetność zbiera pochwały i drży przy tym z zimna. -Decimus Junius Juvenalis


szlachetność-zbiera-pochwały-i-drży-przy-tym-z-zimna
Pochwały Cytaty: Szlachet­ność zbiera pochwały i drży przy tym z zimna. -Decimus Junius Juvenalis


szlachet­ność-zbiera-pochwały-i drży-przy-tym-z zimna
Pochwały Cytaty: Nie zwal­czy­my pochwały gwałtu przez pochwałę pow­szechne­go zobojętnienia. -Leszek Kołakowski


nie-zwal­czy­my-pochwały-gwał-przez-pochwałę-pow­szechne­go-zobojętnienia
Pochwały Cytaty: Nikt nie wysłuchuje wymówek z taką cierpliwością jak ci, którzy zasługują na pochwały. -Pliniusz Młodszy


nikt-nie-wysłuchuje-wymówek-z-taką-cierpliwośą-jak-którzy-zasługują-na-pochwały
Pochwały Cytaty: Krytykując podwładnych - najlepiej zacząć jest od pochwały. Pamiętaj, że fryzjer najpierw namydli, zanim użyje brzytwy. -H. Jackson Brown


krytykując-podwładnych-najlepiej-zacząć-jest-od-pochwały-pamiętaj-że-fryzjer-najpierw-namydli-zanim-użyje-brzytwy
Pochwały Cytaty: Wewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób. -hope_dies_last


wewnętrzne-poczu­cie-­my-z po­wodu-od­niesione­go-suk­­su-jest o wiele-cen­niej­sze-źli-pochwały-ty­ąca-osób
Pochwały Cytaty: W kartach szulerka jest godna pochwały, gdyż pozwala triumfować zręczności, a nie ślepemu przypadkowi, który pozostawia innym graczom. -Pitigrilli


w-kartach-szulerka-jest-godna-pochwały-gdyż-pozwala-triumfować-zręcznoś-a-nie-ślepemu-przypadkowi-który-pozostawia-innym-graczom
Pochwały Cytaty: Kiedy kobieta łączy w sobie choćby niejakie wiadomości z wielu godnymi pochwały cnotami, cenię to wyżej nad skarby Krezusa i piękność Heleny. -Tomasz Morus


kiedy-kobieta-łączy-w-sobie-choćby-niejakie-wiadomoś-z-wielu-godnymi-pochwały-cnotami-cenię-to-wyżej-nad-skarby-krezusa-i-piękność-heleny
Pochwały Cytaty: Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw. -Mikołaj Kopernik


co-innego-jest-złośliwie-krytykować-i-zaczepiać-a-co-innego-poprawiać-i-błędy-prostować-podobnie-jak-pochwały-różą-ę-od-pochlebstw
Pochwały Cytaty: Nie masz zgoła dla białogłowy pochwały nie tylko zupełnej, ale i prawdziwej, jeśli nie dołoży się wzmianki o tym, że kobieta stawia ponad wszystkimi uciechami świata wnętrze swego domostwa. -Stephanie - Felicite De Genlis


Pochwały Cytaty: Nie mów nigdy wobec mężczyzny, że jakaś kobieta jest piękna, bo mógłby sobie wyobrazić, że ty jej nie dorównujesz. I bądź pewna, że żadna kobieta nie będzie na tyle głupia, aby odwzajemnić twoje pochwały. -Simone de Beauvoir


Pochwały Cytaty: Przy­jaciół ry­cerz miał od liku Zbierał pochwały za wyg­ra­ne walki Bro­nił ptac­twa z pier­wsze­go rzędu i da­my ub­ra­nej w czer­wo­ne woalki


Pochwały Cytaty: Zabójstwo - zabicie jednego człowieka przez drugiego. Są cztery rodzaje zabójstw: przestępcze, wybaczalne, słuszne i godne pochwały, jednak nie robi to żadnej różnicy dla zabitej osoby czy padła od tego typu czy tamtego - klasyfikacja istnieje dla pomocy prawnikom. -Ambrose Gwinett Bierce


Pochwały Cytaty: Żądza podboju leży w ludzkiej naturze. Jeśli ludzie dokonują czynów, do jakich starcza im sił, czekają ich pochwały. Jeśli jednak upierają się przy swoich zamierzeniach, a sił im na to nie starcza, spotykają się z naganą. -Machiavelli Niccolò