Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty

Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette


Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jes­tem tyl­ko chłop­cem ba­wiącym się na mor­skim brze­gu, pochy­lającym się i znaj­dującym piękniej­szą muszelkę lub ka­mień gład­szy niż in­ne, pod­czas gdy wiel­ki ocean praw­dy jest ciągle zak­ry­ty prze­de mną. -Isaac Newton


Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty:


 te­raz-pot­rze­bowałabym-oso­by- która-ze mną-usiądzie- po­da-mi ku­bek-gorącej-ka­wy-i nie py­tając-o nic-po­mil­czy
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Nie znasz mnie, nie znasz mo­jego imienia, mo­jego praw­dzi­wego uśmiechu, nie znasz mnie, mój od­dech jest już dla Ciebie obcy, a każdy skra­wek ciała który odkryłeś utonął... myślisz że jes­teś ze mną blisko? my­lisz się. Sie­dzisz na ław­ce przeznaczenia, pat­rzysz jak Twe szczęście odchodzi, nie żeg­na się, nie mówi że wróci. po pros­tu znika. a Ty tak siedź i czekaj... -VioletEye


Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty:


zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze 
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: - Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko. -Woody Allen


Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Pochy­lił się nis­ko nad człowiekiem. Żeby mu pre­cyzyj­nie dokopać. -Stanisław Fornal


pochy­lił ę-nis­ko-nad-człowiekiem-Żeby mu pre­cyzyj­nie-dokopać
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Niebiosa nie są humanitarne i życie nade mną, i pode mną, i we mnie także humanitarne nie jest. -Bohumil Hrabal


niebiosa-nie-są-humanitarne-i-życie-nade-mną-i-pode-mną-i-we-mnie-także-humanitarne-nie-jest
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Kto sam się pochy­la, ten in­nych nig­dy wyp­rosto­wać nie zdoła. -Mencjusz


kto-sam ę-pochy­-ten-in­nych-nig­dy-wyp­rosto­wać-nie zdoła
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Przeczy­taj, osądź. Nie pochwa­lisz? Spalę... -Ignacy Krasicki


Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało. -Jodi Picoult


bo­li-tyl­ko-wte­dy-gdy-poz­wo­lisz-żeby-bolało
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka


młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Skrzy­pi codzienność. Żałość siada na sercu, kwi­lisz głuptasie. -Papużka


skrzy­pi-codzienność-Żałość-siada-na sercu-kwi­lisz-głuptasie
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Jeśli nie oświet­lisz mro­ku, sam się nim staniesz. -Papillondenuit


jeśli-nie oświet­lisz-mro­ku-sam ę-nim-staniesz
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Chcesz wszędzie klękniesz Mod­lisz w każdym momencie Wiara, cud, szczęście K.A.Sz. 14.12.2015r. -Cris


chcesz-wszędzie-klękniesz-mod­lisz-w każdym-momencie-wiara-cud-szczęście-kasz-14122015r
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


jeśli-ko­goś-na prawdę-kochasz-poz­wo­lisz-mu być-szczęśli­wym-bez-ciebie
Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam. -AnDree


Pochy­lisz Na­de Mną Cytaty: bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być  -danioł


bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być