Pochy­lisz Cytaty

Pochy­lisz Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette


Pochy­lisz Cytaty: Pochy­lił się nis­ko nad człowiekiem. Żeby mu pre­cyzyj­nie dokopać. -Stanisław Fornal


pochy­lił ę-nis­ko-nad-człowiekiem-Żeby mu pre­cyzyj­nie-dokopać
Pochy­lisz Cytaty: Kto sam się pochy­la, ten in­nych nig­dy wyp­rosto­wać nie zdoła. -Mencjusz


kto-sam ę-pochy­-ten-in­nych-nig­dy-wyp­rosto­wać-nie zdoła
Pochy­lisz Cytaty: Przeczy­taj, osądź. Nie pochwa­lisz? Spalę... -Ignacy Krasicki


Pochy­lisz Cytaty: Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało. -Jodi Picoult


bo­li-tyl­ko-wte­dy-gdy-poz­wo­lisz-żeby-bolało
Pochy­lisz Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka


młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
Pochy­lisz Cytaty: Skrzy­pi codzienność. Żałość siada na sercu, kwi­lisz głuptasie. -Papużka


skrzy­pi-codzienność-Żałość-siada-na sercu-kwi­lisz-głuptasie
Pochy­lisz Cytaty: Jeśli nie oświet­lisz mro­ku, sam się nim staniesz. -Papillondenuit


jeśli-nie oświet­lisz-mro­ku-sam ę-nim-staniesz
Pochy­lisz Cytaty: Chcesz wszędzie klękniesz Mod­lisz w każdym momencie Wiara, cud, szczęście K.A.Sz. 14.12.2015r. -Cris


chcesz-wszędzie-klękniesz-mod­lisz-w każdym-momencie-wiara-cud-szczęście-kasz-14122015r
Pochy­lisz Cytaty: Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


jeśli-ko­goś-na prawdę-kochasz-poz­wo­lisz-mu być-szczęśli­wym-bez-ciebie
Pochy­lisz Cytaty: bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być  -danioł


bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być 
Pochy­lisz Cytaty: -wo­lisz trus­kawki czy banany? -a cze­mu py­tasz mój kochany? -pre­zer­wa­tywy kupuje i nie wiem ja­ki smak Ci pasuje........ -poeta wyklęty


wo­lisz-trus­kawki-czy-banany-a-cze­mu-py­tasz-mój-kochany-pre­zer­wa­tywy-kupuje-i-nie wiem-ja­ki-smak-ci pasuje
Pochy­lisz Cytaty:


jeśli-myślisz-że coś-jest niemożli­we-my­lisz ę-wszys­tko-jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Pochy­lisz Cytaty: Mów, że ją kochasz, da­waj jej od­czuć ja­ka jest war­tościowa i piękna... Dzięki te­mu nie poz­wo­lisz aby poczuła się ko­bietą w oczach in­ne­go mężczyz­ny. Isabelle  -Isabelle


mów-że ją kochasz-da­waj-jej-od­czuć-ja­ka-jest war­tościowa-i piękna-dzięki te­mu-nie poz­wo­lisz-aby poczuła ę-ko­bietą
Pochy­lisz Cytaty: Wo­lisz wie­rzyć w kryształowe niebo, niż miłość. Prędzej odet­niesz so­bie rękę, niż nau­czysz się kochać. -zielarka1


wo­lisz-wie­rzyć-w kryształowe-niebo-ż-miłość-prędzej-odet­niesz-so­bie-rękę-ż-nau­czysz ę-kochać
Pochy­lisz Cytaty: Jeśli myślisz że coś się skończyło, my­lisz się. To do­piero się roz­kręca. Zaw­sze będziesz to no­sił na ser­ca dnie... .................................................................................................   -MarzycielS


Pochy­lisz Cytaty: kiedy do­tykam cię myślą przy­mykam powieki widzę par­kową ławkę pochy­loną postać w zadumaniu z klasą której ja nig­dy nie miałam niejed­nokrot­nie siadam obok lecz tyl­ko w wyobraźni  -Papużka


Pochy­lisz Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz. -Johann Wolfgang Goethe


praw­dzi­wa-miłość-jed­naką-zos­­nie-czy-jej-na wszys­tko-poz­wo­lisz-czy-wszys­tkiego-zabronisz