Początek Klęski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Początek Klęski Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Początek Klęski Cytaty: Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow
gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
Początek Klęski Cytaty: Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst
oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
Początek Klęski Cytaty: Po­zory klęski ułat­wiają zwycięstwo. -Dominik Opolski
po­zory-klęski-ułat­wiają-zwycięstwo
Początek Klęski Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles
naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Początek Klęski Cytaty: Straszliwe klęski muszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami. -Anna Kowalska
straszliwe-klęski-muszą-być-poprzedzone-wielkimi-zwycięstwami
Początek Klęski Cytaty: Należy być beztroskim inaczej ponosi się klęski w miłości. -Wiktor Szkłowski
należy-być-beztroskim-inaczej-ponosi-ę-klęski-w-miłoś
Początek Klęski Cytaty: Klęska Twój uśmiech zwycięski, był powodem mej klęski. -Anonim
klęska-twój-uśmiech-zwycięski-był-powodem-mej-klęski
Początek Klęski Cytaty: Myśmy tak od­bieg­li od in­nych na­rodów, że święci­my klęski, gdy tam­te święcą zwycięstwa. -Roman Dmowski
myśmy-tak-od­bieg­li-od in­nych-na­rodów-że świę­my-klęski-gdy-tam­te-święcą-zwycięstwa
Początek Klęski Cytaty: Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. -Roman Dmowski
myśmy-tak-odbiegli-od-innych-narodów-że-święcimy-klęski-gdy-tamte-święcą-zwycięstwa
Początek Klęski Cytaty: Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie. -Stefan Wyszyński kard
korzyś-łatwo-przychodzą-wbrew-prawom-moralnym-są-już-w-zarodku-początkiem-klęski-która-przyjdzie
Początek Klęski Cytaty: Nie jest zwycięzcą ten, co zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski. -Quintus Eniusz
nie-jest-zwycięzcą-ten-co-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
Początek Klęski Cytaty: Człowiek nie jest stworzony do klęski. [. . . ] Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. -Ernest Hemingway
człowiek-nie-jest-stworzony-do-klęski-człowieka-można-zniszczyć-ale-nie-pokonać
Początek Klęski Cytaty: Nie jest zwycięzcą ten, kto zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski. -Quintus Eniusz
nie-jest-zwycięzcą-ten-kto-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
Początek Klęski Cytaty: To początek końca. -Anonim
to-początek-końca
Początek Klęski Cytaty: Bywają klęski, z których wychodzi się silniejszym, jeśli pod ich ciężarem nie spada się w przepaść. -Jan Fedorowicz
bywają-klęski-z-których-wychodzi-ę-silniejszym-śli-pod-ich-ężarem-nie-spada-ę-w-przepaść
Początek Klęski Cytaty: Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski. -Rabindranath Tagore
powinno-ę-bronić-swoich-praw-odejść-i-zostawić-wszystko-w-ręku-wroga-byłoby-równoznaczne-z-przyznaniem-ę-do-klęski
Początek Klęski Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell
przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Początek Klęski Cytaty: No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick
no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
Początek Klęski Cytaty: Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski. -Robert Baden-Powell
bóg-dał-nam-na tym-świecie-wszys­tko-co jest pot­rzeb­ne-do uda­nego-życia-ale-to od nas-­dynie-za­ży-czy-nie po­niesiemy-klęski
Początek Klęski Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce
dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Początek Klęski Cytaty: Początek jest najważniejszą częścią pracy. -Platon
początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
Początek Klęski Cytaty: Grzech ma tylko początek, nigdy końca. -Polivios Dimitrakopulos
Początek Klęski Cytaty: Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. -Platon
najważniejszy-w-każdym-działaniu-jest-początek
Początek Klęski Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal
człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Początek Klęski Cytaty: Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy. -Ryszard Wagner
muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Początek Klęski Cytaty: Anarchia w twojej głowie to początek wyzwolenia. -Dezertre
anarchia-w-twojej-głowie-to-początek-wyzwolenia
Początek Klęski Cytaty: Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud
ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
Początek Klęski Cytaty: Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. -Richard Wagner
muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Początek Klęski Cytaty: Chociaż niezliczone są klęski, na skutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i republiki, to jednak moim zdaniem najgroźniejsze są cztery: niezgoda, nadmierna śmiertelność, nieurodzaje i spadek wartości monety. -Mikołaj Kopernik
Początek Klęski Cytaty: Wszyscy bezorężni prorocy ponosili klęski, gdyż tłum łatwo daje sobie coś wmówić i przekonać się do jakiegoś przedsięwzięcia, lecz nie potrafi przy nim wytrwać. -Niccolo Machiavelli
wszyscy-bezoręż-prorocy-ponosili-klęski-gdyż-tłum-łatwo-daje-sobie-coś-wmówić-i-przekonać-ę-do-jakiegoś-przedsięwzięcia-lecz-nie-potrafi
Początek Klęski Cytaty: Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki. -Talmud
początek-złego-słod­ki-ale-ko­niec-gorzki
Początek Klęski Cytaty: Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy. -Leonardo da Vinci
Początek Klęski Cytaty: Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja
Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
Początek Klęski Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce
do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania