Początek Wolności Cytaty

Początek Wolności Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas


Początek Wolności Cytaty: Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow


gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
Początek Wolności Cytaty: Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst


oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
Początek Wolności Cytaty: Nie ma wolności dla wrogów wolności. -Antoine Louis Leon de Saint - Just


Początek Wolności Cytaty: Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru. -Mieczysław Jastrun


Początek Wolności Cytaty: To początek końca. -Anonim


to-początek-końca
Początek Wolności Cytaty: No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick


no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
Początek Wolności Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Początek Wolności Cytaty: Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. -Platon


najważniejszy-w-każdym-działaniu-jest-początek
Początek Wolności Cytaty: Anarchia w twojej głowie to początek wyzwolenia. -Dezertre


anarchia-w-twojej-głowie-to-początek-wyzwolenia
Początek Wolności Cytaty: Grzech ma tylko początek, nigdy końca. -Polivios Dimitrakopulos


Początek Wolności Cytaty: Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud


ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
Początek Wolności Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Początek Wolności Cytaty: Początek jest najważniejszą częścią pracy. -Platon


początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
Początek Wolności Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal


człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Początek Wolności Cytaty: Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. -Richard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Początek Wolności Cytaty: Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy. -Ryszard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Początek Wolności Cytaty: Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja


Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia