Początek Cytaty

Początek Cytaty: Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow


gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
Początek Cytaty: Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst


oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
Początek Cytaty: To początek końca. -Anonim


to-początek-końca
Początek Cytaty: No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick


no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
Początek Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Początek Cytaty: Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. -Platon


najważniejszy-w-każdym-działaniu-jest-początek
Początek Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal


człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Początek Cytaty: Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. -Richard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Początek Cytaty: Anarchia w twojej głowie to początek wyzwolenia. -Dezertre


anarchia-w-twojej-głowie-to-początek-wyzwolenia
Początek Cytaty: Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy. -Ryszard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Początek Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Początek Cytaty: Grzech ma tylko początek, nigdy końca. -Polivios Dimitrakopulos


Początek Cytaty: Początek jest najważniejszą częścią pracy. -Platon


początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
Początek Cytaty: Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud


ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
Początek Cytaty: Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja


Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
Początek Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
Początek Cytaty: Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki. -Talmud


początek-złego-słod­ki-ale-ko­niec-gorzki
Początek Cytaty: Pertraktacje - to początek transakcji. Transakcje - to sfinalizowana pertraktacja. -Włodzimierz Lenin


pertraktacje-to-początek-transakcji-transakcje-to-sfinalizowana-pertraktacja